KnowledgeBase – samlar kunskap i NOC

NOC, NOC – vem där?

Vi pratar med Jonathan Sigemo, IT konsult, som berättar om hur vardagen normalt ser ut för ledningen på ett NOC – Network Operations Center – hos en av Compose IT’s kunder.

Våra kunder är både kunniga och aktiva beställare, och de har ofta ett stort behov av att övervaka stora och komplexa nätverk. Likaså att integrera olika systemlösningar och att både visualisera och förenkla information från systemet, i t ex grafisk dashboard, berättar Jonathan.

Efter att initialt haft uppdraget att implementera systemövervakning (IBM Netcool) för kundens nätverk och infrastruktur av telekom-utrustning, har Jonathan och hans kollegor även bidragit till att bygga upp kundens egen kompetens på Netcool.

Just nu är Compose IT och Jonathan inne i en period hos kunden med fokus på drift och underhåll. Det innebär livscykelhantering av IT-systemet, med nya uppgraderingar och integrationer mellan Netcool och underliggande system, ärendehanteringssystem, dokumentation osv för larm- och ärendehantering bland annat.

Vilka utmaningar står för dörren?

En telecomoperatör, och liknande aktörer, har ju som uppgift att tillhandahålla infrastruktur för alla typer av telekom och datakommunikation. Det betyder att erbjuda en helst avbrottsfri drift, med allt vad det innebär. Från regelbunden service och löpande underhåll av nätet, men också larm- och ärendehantering av olika typer av event. Exempelvis så kan rent fysiska avbrott som en avgrävd kabel skapa stora problem, och måste därför både lokaliseras och snabbt repareras.

Compose IT har spetskompetens på bland annat IBM Netcool, och kan med sitt kunnande och olika systemlösningar säkerställa kundens IT Operation leverans.

I grunden är vår lösning baserad på kundens IBM Netcool, där Compose IT har levererat delar av Compose Operation Platform (COP), förklarar Jonathan.

I den kundanpassade lösningen ingår främst:

  • Dynamic Event Management (DEM) – en produkt som dynamiskt klassificerar inkommande event som med automatik behandlas av systemet efter önskemål.
  • History SearchModulen Reports and Visualization är framtagen och utvecklad för att säkerställa driftsäkerhet, snabb reaktionstid och bra uppföljningsmöjligheter.
  • Dynamiskt GUIlikaså har ett mer dynamiskt Graphic User Interface (GUI) utvecklats och implementerats, för bättre och tydligare sidvyer.

KnowledgeBase – samlar kunskap

Annat som förekommer i en NOC, särskilt i expanderande företag och organisationer, är förstås viss personalomsättning och nyanställningar av operativ driftpersonal. Något som i sin tur skapar extra arbete för NOC ledningen och utmaningar när företag ska bygga upp intern kompetens.

Och som svar på frågan om hur kompetensöverföring och överlämning till ny personal kan göras smidigare och mer effektiv – till en rimlig kostnad – har Jonathan och Compose IT utvecklat en tilläggstjänst i Netcool för kunden, KnowledgeBase, som också är en del av COP. KnowledgeBase kan kort beskrivas som en digital checklista och kunskapsbank, som lagrar operatörernas kunskap i systemet.  På så sätt underlättar KnowledgeBase eventhantering för operatörer genom att det finns dokumentation och rutiner kopplade till eventen. Det i sin tur hjälper NOC ledningen att förkorta och säkerställa kostnadseffektiv upplärning och kompetensöverföring till ny personal med fortsatt höga kvalitetskrav, likväl som snabbare hantering av inkomna ärenden.

Compose IT och denna kund har en lång historik tillsammans, något som inte är helt ovanligt enligt Jonathan.

Vi är väldigt nischade inom vårt spets- och kompetensområde med övervakning och beslutsstöd för IT drift, och särskilt på Netcool applikationer, vilket gör att vi ofta har långa samarbeten med våra kunder, avslutar Jonathan Sigemo.

(Fotnot: av avtalsmässiga skäl namnger vi inte kunden)

Med över 600 000 timmars erfarenhet som Netcool konsulter har Compose IT samlat på sig en gedigen kompetens och erfarenhetsbank. Det är den banken som våra kunder drar nytta av idag, och som ligger bakom våra systemlösningar.

Är du också i behov av en mer kontrollerad IT-miljö? Kontakta oss

Välkommen till Compose IT!