Business Service Management

Utmaningen

Då stora delar av verksamheten mer och mer blir beroende av en fungerande IT-infrastruktur och affärskritiska applikationer och system spänner över flertalet verksamhetsområden, växer behovet av att kunna monitorera systemen ur ett affärsmässigt perspektiv. Utmaningen bestod i att kunna modulera upp och root cause beräkna Kundens mest affärskritiska system ur ett tjänsteperspektiv samtidigt som resultatet och den nuvarande statusen i realtid skulle presenteras på ett konsumerbart och lättöverskådligt sätt.

Lösningen

Lösningen bestod i att tillsammans med Tivoli Business Service Management (TBSM), Tivoli Netcool Omnibus och befintligt CMDB modulera upp respektive affärsystem i en relationsmodell och i realtid monitorera samt presentera resultaten i en Business Dashboard. Genom att med automatik hämta samtliga relationer skapade vi en dynamisk tjänstemodell. Då vi har säkerställt att hela infrastrukturen monitoreras och samtliga Event har klassificerats enligt definierade KPI:er gör vi det möjligt att genom den befintliga larminsamlingen i Netcool Omnibus läsa av aktuell larmstatus för respektive affärsystem på ett strukturerat sätt. TBSM root cause beräknar aktuell larmstatus för respektive affärsystem och presenterar resultatet ur ett tjänsteperspektiv. Genom att visualisera aktuell status för respektive affärsapplikation i en enklare Business Dashboard skapade vi möjligheten att på ett snabbt och enkelt sätt få en överblick av gällande situation och genom att projicera bilden i NOC skapar vi en förståelse för situationen i respektive affärskritiskt system.

Resultatet

Nu när lösningen är implementerad och driftsatt kan Kunden säkerställa driften på sina affärskritiska system. Eftersom hela lösningen är dynamisk och samtliga tjänster moduleras upp med automatik är det administrativa underhållet minimalt. Vid ett eventuellt problem ser man direkt hur detta påverkar produktionen och vart problemet ligger. Detta innebär att rätt resurser kan sättas in för att lösa det aktuella problemet och på detta sätt minimera produktionsbortfallet.

”Med lösningen som Compose IT implementerat har vi möjligheten att säkerställa driften på våra affärskritiska system. Kraven vi ställde på systemet var att det skulle vara dynamiskt, leverera status i realtid och uppdateras med automatik. Genom att se till så att samtliga affärssystem blir korrekt dokumenterade har vi tagit steget från att leverera en eventbaserad monitorering till att leverera Business Service Management ”, säger Niklas Håkansson Lead Service Architect hos kunden.