SevOne Data Insight monitorerar prestandan i ditt nätverk

2020-09-15

SevOne Data Insight

Den nya uppdaterade versionen av SevOne Data Insight gör det lättare att hitta, använda och presentera ditt nätverks prestanda.

Ett enkelt och flexibelt verktyg är en förutsättning för den digitala omvandling som många nätleverantörer, globala företag och Service Providers nu befinner sig i när de introducerar nya dynamiska enheter i sina gamla statiska nätverk. Förändringar sker snabbt i SDN och SD-WAN – t.o.m. för snabbt för ett traditionellt Network Management System.

I samband med den snabba förändringen finns risken att det uppstår en konflikt mellan det nya och gamla och att det skapas blinda fläckar som får besvärliga konsekvenser. Att monitorera hela nätverket är av stor betydelse. Det krävs en monitoreringskapacitet som är just så snabb, flexibel och skalbar som det nya nätverket är. Eller mer specifikt, det krävs ett snabbare, smartare och enklare sätt att samla in och analysera prestandadata samt att presentera resultatet på ett sätt som passar alla typer av användare i olika delar av organisationen.

Data Insight är en integrerad del av SevOne Network Data Platform som tillsammans med SevOne Data Appliance och SevOne Data Bus möter dessa krav. SevOne är en branchledande plattform som ger exakta insikter från ett mångsidigt nätverk. Data Insight levereras med återanvändbara widgets så att du enkelt kan konfigurera och skräddarsy din vy och ditt arbetsflöde.

Exempel på widgets: Alert Details, Alert Summary, Flow, Group Metrics, Heatmaps, LiveMaps, Metadata, Performance Metrics, Top N, Topology, URL.

Exempel på Insight-funktioner:

Alerts hantering

Larmlista som i realtid notifierar vid events. Tröskelbaserade varningar som gör att du kan vidta åtgärder för att undvika störningar samt informerar om tidiga indikationer på förväntade prestandaproblem.

Enkelt att bygga sammanfattade dashboards som ger en bra summering över nätet och de olika enheternas hälsotillstånd som är lätt att filtrera och gruppera, drilla ner på detaljnivå och anpassa efter eget behov.

Trösklar

Statiska trösklar varnar när en KPI, tidsstämplat värde överskrids och inte möter definierat krav. Dynamiska trösklar, Baseline – Skapas automatiskt utifrån värden över tid av det normala bredbandsnyttjandet. Baseline bygger alltså på historiska normer och dessa trösklar kan ställas in om värdet över- eller understiger utgångsvärden för att ge varning om trafiken antingen ökar eller sjunker kraftigt.

LiveMaps

Enkelt att skapa en dashboard utifrån device eller länkar som dessutom helt automatiserat kan mappas ut på karta eller ritning (t.ex. våningsplan eller serverhall).

Trap hantering

I SevOne finns fullt stöd för att ta emot och skicka trappar, dessa kan presenteras tillsammans med andra genererade events eller alerts eller helt enkelt strömmas vidare för eventkorrelering.

ITSM integration

Samarbete med ledande ITSM-plattformsleverantörer för att tillhandahålla en certifierad och automatiserad tvåvägsintegration. Detta har resulterat i en enkel, kraftfull och skalbar analys- och driftslösning som inte bara genererar insikter utan automatiserar felavhjälpningsprocessen och drastiskt minskar utmaningarna med hantering och underhåll av nästa generations digitala infrastrukturer.

Kontakta oss du vill veta mer om Data Insight och vilka möjligheter som finns i plattformen!

Läs mer:

https://www.sevone.com/products/sevone-data-platform/sevone-data-insight/

Titta på On-Demand Webinar demo:

https://info2.sevone.com/the-future-of-network-performance-management-ondemand