Telemetri är efterträdaren till SNMP

Vi på Compose IT har under många år jobbat med underhåll och utveckling av nätverksövervakande system och har genom detta fått mycket erfarenhet av nätverksprotokollet SNMP. Telemetri är nästa steg i att smartare övervaka nätverk.

SNMP protokollet godkändes som internetstandard för 17 år sedan och används till större delen av dagens datainsamling. Enheterna i nätverket får förfrågningar om olika värden såsom trafikmängd eller CPU-belastning. En stor anledning till att SNMP används i så stor skala är för att det är enkelt och stöds av i stort sett alla tillverkare av nätverksutrustning. SNMP är grunden till en välfungerande nätverksövervakning, men SNMP klarar bara av viss monitorering. Protokollet är föråldrat och klarar inte av de kraven som nya tekniker ställer på insamlingsmetoderna. Nya tekniker som maskininlärning och realtidsanalyser kräver fler mätningar och kortare intervaller än vad som traditionellt insamlats. Vid insamling i kortare intervaller eller av fler mätningar orsakar SNMP protokollet stor belastning för de enheter som blir tillfrågade. Får enheten dessutom förfrågningar ifrån flera olika system kan belastningsgraden bli så hög att enheterna slutar göra sitt jobb. SNMP är helt enkelt en teknik som är skapt för en annan tid, då kraven på antalet mätningar och insamlingsfrekvenser var lägre än de är idag.

För att samla in mätvärdena som krävs för de nya teknikerna så krävs en ny insamlingsmetod. Telemetri är den nya insamlingsmetoden som löser problemen med de många mätningarna och de korta intervallerna. Istället för att enheterna får förfrågningar från fler olika håll så samlar de själva in mätvärdena och skickar dem till de system som har behov av informationen. Telemetri gör det också möjligt att med dynamiska regler styra både vilka mättyper som ska skickas och hur ofta de ska levereras. Att dynamiskt kunna styra vilken data som skickas är väldigt användbart då man kan samla in extra information om det sker något utanför det normala t.ex. en cyberattack. Men denna dynamiska modell ställer också högre krav på de system som hanterar lagring, analys och presentation. Eftersom datastruktur, innehåll och mängd drastiskt kan förändras beroende på hur de dynamiska reglerna är konfigurerade. Det finns dock flera system som är skapta för att hantera dessa variationer. Ett sådant system som vi arbetar med är Elastic Stack, den kräver inga fasta format och hanterar allt från insamling till lagring och AI-analyser av data.

Telemetri är framtidens insamlingsteknik och används redan inom många olika typer av övervakning, framför allt av IoT enheter. När det gäller nätverksövervakning så är Telemetri fortfarande en ny teknik och frågan är om det verkligen kan ersätta en så pass utbredd standard som SNMP?

Telemetri har många möjligheter, men än har den långt ifrån så brett stöd som SNMP. Tekniken är ny och tillverkarna har endast utvecklat stöd för Telemetri på ett urval av nätverksutrustningar där framförallt gamla enheter är exkluderade. Därför kommer det till en början främst att användas som ett komplement till SNMP för att samla in information som innehåller många mätningar eller kräver en hög insamlingsfrekvens. Att byta ut alla gamla enheter för att ersätta all SNMP övervakning med Telemetri skulle vara både kostsamt och onödigt. SNMP räcker mer än väl till för att övervaka traditionella mätningar såsom nätverkstrafik.

I det långa loppet kommer Telemetri troligtvis att helt ersätta SNMP då hårdvarustödet sannolikt kommer att öka allt eftersom tekniken utvecklas och användningen ökar. Trots att SNMP kommer att leva kvar många år till, så kan vi konstatera att dess storhetstid är över och Telemetri är framtiden!

Vi på Compose IT söker efter de rätta lösningarna för våra kunder. Om du har behov av djupare insikter i din data eller behöver realtidsanalyser så är du förmodligen redan på väg mot Telemetri. Sevone har stöd för at hantera Telemetri ”out-of-the-box”.

Vill du ha hjälp på vägen, kontakta oss så hittar vi den rätta lösningen för dig!