Global aktör inom Telekom

Utmaningen

Kunden hade krav på sig att kunna presentera detaljerad information för sina användare i en ”Kundportal” för sin tjänsteleverans inom GRX (GPRS roaming exchange).

Kravet på lösningen var att snabbt kunna sammanställa kundspecifika rapporter på stora mängder data som även var sökbart över tid (historik, realtid och prediktion)

Lösningen

Tillsammans med kunden implementerade Compose IT, SevOne´s lösning för statiskinsamling och realtidsnära rapportering av tjänstekvalitet till stora globala operatörer.

Fördelarna

Ett system ersatte flera ”stuprörssystem” med monitorering och presentation av samtliga tjänster i ett sammanhållet system, den totala tiden för drift och underhåll minskades till en fjärdedel och frigjorde tid för tjänsteutveckling.