Skip to content
Menu

Compose IT | Tjänster | Search & Analytics

Search & Analytics

”Sök, och du finner hur enkelt du kan göra det komplexa”
En viktig komponent för att analysera data är ett riktigt bra sökverktyg och att man kan göra det i realtid. Kan man sedan kombinera det med både egenutvecklade lösningar liksom anpassade COTS är nyttoeffekten stor. Det handlar om allt ifrån insamling av loggar eller indexering av miljontals dokument för snabbsökning och att det finns alternativa möjligheter att synliggöra och presentera resultaten så att relevanta verktyg kan effektivisera och förenkla din tillvaro.

Utmaningen

De flesta av våra kunder har själva ett högt tekniskt kunnande och är utvecklingsdrivande inom sitt område. Det gör att vi i många fall agerar som bollplank i val av lösning eller integration. Kanske vill man först själva testa i mindre skala och därmed också definiera sina krav och önskemål för att senare få en mer översiktlig bild över hela lösningen och dess arkitektur. Inte minst vill man få ett grepp om kostnad för drift, utveckling och förvaltning och göra en jämförelse med COTS eller befintlig lösning.
I många fall handlar det också om funktionalitet som inte är realiserad tidigare och där man snabbt behöver få en sökhantering på plats, en komplettering. Vi levererar bland annat utökade data och loghanteringslösningar till befintliga COTS implementationer.

Lösningen

Elastic Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana, Beat) är enkel och skalbar för sökdrivna lösningar med verktyg för att analysera data. Det är ett intuitivt verktyg för monitorering och hantering som ger möjlighet till visualisering och kontroll.
Genom att kombinera Elasticsearch, Logstash, Kibana och Beat får man realtidsinsikter från både strukturerade och ostrukturerade datakällor. Med Elastic kan man börja i liten skala för att sedan växa i takt med de krav och volymer som finns i verksamheten.

Leverantör

Vi har valt att samarbeta med Elastic. Dels för att produkten är open source, den är gratis och för att det finns ett stort nätverk att diskutera och byta idéer och lösningar med.
Samt för att support och utökad funktionalitet finns tillgängligt via abonnemang.
Elasticsearch är en av de mest populära sökprodukterna på marknaden som används flitigt men ofta under helt andra namn då den är ok att modifiera och distribuera produkten.

Kontakt

Vill du veta mer?

Anders-Lerjestam-795x1024-1-1-220x0-c-default

ANDERS LERJESTAM
Affärsutvecklare

anders.lerjestam@compose.se
0706214433

Våra Elastic case:

Stockholm

Sjöängsvägen 5
192 72, Sollentuna

Ring: 010-333 10 60

Gävle

Första Magasinsgatan 19, Gävle

Ring: 010-333 10 60

Östersund

Infanterigatan 20c, Östersund

Ring: 010-333 10 60

Örebro

Drottninggatan 29, 
Örebro

Ring: 010-333 10 60

Gasell_vinnare_2016_2-opti
Barnsupporter_2023_SoMe_Juni_440x220-For-Linked-IN
AAA-Compose-IT_

Copyright © 2005-2024 Compose IT Nordic AB. Headquarters: Stockholm, Sweden.
All rights reserved. Compose IT Nordic AB. Sjöängsvägen 5, Sollentuna. Organization number: 556840-9840