Transparens – en affärsfråga med tekniklösning

Transparens är idag en etablerad trend, oavsett bransch och verksamhet. För många företag är det en kritisk affärsfråga, som dessutom ofta har en teknisk lösning. Håkan Arvidsson, Senior konsult på Compose IT i Östersund berättar mer om en av sina kunder i bilen på väg ut till nästa uppdrag.  Håkan arbetar med en av de större operatörerna inom telekom och IT, som har verksamhet i flera länder och där kravet på transparens är centralt.

Compose IT teamet i Östersund, under ledning av Marita Öman, är framförallt fokuserade på hur man mäter och presenterar nätverksstatistik. Vilket innebär analyser, lösningar och utvecklingsuppdrag inom Network Performance Management – primärt på SevOne, en plattform man har valt för att det är en extremt flexibel, skalbar och funktionell produkt för ändamålet. Den djupa kompetens som teamet har är naturligtvis applicerbar på många produkter, både kommersiella och open source.  Compose IT har utvecklingsansvaret sedan mer än 10 år tillbaka för det kvalitetsinsamlade systemet och är en Trusted Advisor hos denna kund, där systemutveckling sker kontinuerligt av Compose ITs team. Teamet består av lösningsarkitekt, programmerare, och kundansvarig projektledare.

Men när är det relevant med transparens?

– Förutom nyttan internt för kundens egen nätplanering, över hur beläggningen i näten ser ut, eller om trafiken behöver lastbalanseras för bibehållen hög kapacitet, är det idag även affärskritiskt att kunna presentera data och statistik till sina kunder, berättar Håkan Arvidsson. Mätdata som i realtid visar nyttjande och kapacitet i nätet används dessutom som debiteringsunderlag till både direktkunder och andra operatörer, som också kräver transparens.

Ta den globala spelindustrin till exempel, som köper nätkapacitet internationellt hos många olika telekomoperatörer, med höga krav på tillgänglighet i en extremt komplex IT miljö. Med mängder av användare och enorma summor som cirkulerar i alla transaktioner som görs, 24/7/365. Och när användandet av bandbredd debiteras av nätoperatören vill spelutgivaren så klart ha korrekt data över kapacitet, kvalitet och nyttjandegrad.

Lösningen – ett Network Performance Management System

Med hjälp av ett Network Performance Management System, byggt på SevOne Data Appliance NMS, samlas mätdata in från alla typer av nätverksutrustningar i kundens nät. Datat lagras, kalkyleras, berikas och presenteras som trafikstatistik och allt detta sker i realtid.

– För att göra relevant data tillgängligt är systemet multitenant, vilket säkrar att rätt data visas till rätt kund och att full dataintegritet bibehålls, förklarar Håkan.

Mätdata och statistik exporteras också för att göras tillgängligt i andra system och portaler, både för kunder och internt hos operatören. Export sker i olika format beroende på om rådata eller kalkylerat data berikat med metadata krävs. Trafikstatistiken använder operatören för felsökning, nätplanering, debitering, fraud analys och även som underlag vid merförsäljning.

– För att fullt förstå rimligheten av trafikstatistik måste man kunna analysera och kalkylera data vilket kräver en förståelse för en ISPs verksamhet och hur nättjänster realiseras i ett IP nät, tillägger Marita Öman, om den roll som Compose IT har till denna kund.

Resultatet bidrar till affärsmålet

I ett system som SevOne finns stora möjligheter att skräddarsy och att skapa ytterligare KPIer genom att kombinera mätvärden från flera källor till en anpassad beräkning som sammanställer all trafik, ex svarstider, för en affärkritisk tjänst eller applikation.

– Ett annat bra exempel är när du övervakar ett interface och kan se både ingress och egress men inte totala bytes. I SevOne kan man hantera detta glapp genom att skapa syntetiska indikatorer som låter dig kombinera värden vilket ger en realtidsvy av totala bytes. Dessa syntetiska indikatorer kan även nyttjas att sätta alerts antingen om det sker en avvikelse från baseline eller om du använder i jämförelse med andra indikatorer ex packetloss, avslutar Håkan Arvidsson.

—————–

Med över 600 000 arbetstimmar har Compose IT samlat på sig en gedigen kompetens och erfarenhetsbank. Det är den banken som våra kunder drar nytta av idag, och som ligger bakom våra systemlösningar. Är du också i behov av en mer kontrollerad IT-miljö? Kontakta oss  

Välkommen till Compose IT!  

(Fotnot: av avtalsmässiga skäl namnger vi inte kunden)