Operatör inom Telekom

Utmaningen

Telekomoperatör med ett befintligt system för insamling av statistik och presentation av bredbandstjänster via kundportal.

Den befintliga systemlösningen, som varit tekniskt problematisk under många år, kunde inte längre utvecklas och anpassas mot nya teknikplattformar.

Då det innebar att ingen utveckling och ingen fortsatt support kunde ges måste en ny lösning skyndsamt tas fram. Kostnaderna för drift och underhåll ökade kraftigt.

Lösningen

Ett systembyte av insamlande enheter, statistikbearbetning och presentation med anpassningen att direkt efterlikna det utbytta systemet så långt som möjligt. Lösningen som levererades bestod av SevOne med skräddarsydda rapporter och med integration till kundportal och inventory-system.

Hela leveransprojektet från beslutet till acceptanstest tog mindre än 90 dagar och är idag nära nog underhållsfritt.

Fördelarna

Genom detta så uppnådde kunden en fortsatt avtalad kundleverans med statistik och rapportering på sålda bredbandstjänster med en kraftig reducering i drift och underhåll.

Citat

”Av strategiska skäl utgick vi från en temporär hyreslösning  för att snabbt komma igång men beslutade oss snart för att permanenta lösningen ”