Version 5.5 av Reports and Visualization

Denna uppdatering innehåller en rad funktioner och förbättringar som syftar till att ytterligare förbättra användarupplevelsen och funktionaliteten för våra kunder.

Dynamic Sidebar förbättrar användbarheten av History Tool

En av de mest efterlängtade funktionerna i den nya versionen är möjligheten att använda Dynamic Sidebar även i History Tool. Detta gör det möjligt för användare att enkelt navigera och filtrera historikdata och få snabb åtkomst till relevanta information.

Intuitiv Time Select med snabbval

Versionen innehåller också en ny intuitiv time select-funktion med snabbvalsmöjligheter. Detta gör det enkelt att zooma in på specifika tidsintervall och snabbt generera rapporter baserat på önskade tidsperioder.

Integration av Knowledgebase, Journal, Karta och Audit Trail i Sidebar

Compose IT har tagit ett steg framåt genom att integrera flera viktiga moduler direkt i sidofältet. Användare kan nu enkelt komma åt Knowledgebase, Journal, Karta och Audit Trail utan att behöva navigera mellan olika fönster eller larm. Detta ökar effektiviteten och gör det enklare att följa händelser och data.

Ny exportfunktion av enskilda larm

Den uppdaterade versionen av Collection-modulen innehåller även en helt ny exportfunktion som gör det möjligt att enkelt extrahera och spara enskilda larm för analys eller rapportering. Detta är en värdefull funktion för att göra data mer tillgänglig och anpassningsbar för användarnas specifika behov.

 

Ny funktion för att skicka larm tillbaka till Omnibus

För användare som behöver hantera larm och händelser på ett mer avancerat sätt, har Compose IT inkluderat ett nytt verktyg för att skicka larm tillbaka till Omnibus. Detta kan göras antingen som ett klonat event eller som ett helt nytt event, vilket ger en ökad flexibilitet i hanteringen av larm och händelser.

Audit Trail

Audit Trail sparar varje åtgärd som utförs på ett larm. Det inkluderar skapandet av larmet, alla ändringar som görs, och när larmet avslutas eller arkiveras. Detta skapar en detaljerad tidsstämpelshistorik som gör det möjligt för användare att se exakt hur ett larm har utvecklats över tid.