Produkter

På Compose IT har vi valt att arbeta med leverantörer och produkter som är av Enterprise och Telcom klass. Med detta menar vi lösningar som är gjorda för att hantera mycket stora mängder data vara framtidssäkra samt vara designade för att fungera i ett komplext sammanhang. Vidare är det av yttersta vikta att de har öppna API:er vilka möjliggör att vi kan lägga till våra smarta lösningar ovanpå.

Våra verktyg

Kontakta oss