Lokaltrafik

Kunden

Kunden levererar infrastrukturtjänster till medborgarna i Stockholm.
Kunden har en centraliserad NOC som hanterar alla olika typer av larm och samtal. Allt från applikationer, servrar, nätverk till rulltrappor, hissar odyl.

 

Utmaningen

Ett av Kundens leverantörsspecifika system blev ”End-of-Life” vilket hotade att skapa ”blind-spots”. Dessutom var 80st nya system på väg in i en redan belastad miljö (12 skärmar, 30+ system per operatör).
Systemet ska klara att hantera 100+ olika system och undersystem på en skärm.
Möjliggöra för en icke teknisk person att bedöma, prioritera, och eskalera till rätt resurs inom och utanför den egna organisationen.
Hantera hela den ”vanliga” IT infrastrukturen tillsammans med de verksamhetsspecifika systemen.

Lösningen

Tillsammans med kunden implementerade Compose IT –  IBM Tivoli NetCool som den centrala plattformen där samtliga undersystem är anslutna. NetCool samlar in larm och statisk från de underliggande systemen och gör så att de olika larmen blir standardiserade och fullt läsbara för de som jobbar i NOC:n. Integration mellan NetCool och kundens servicedesksystem gör att flödet mellan larm och incidenter automatiskt fungerar.

Resultatet

Inga missade larm.
Alla larm är läsbara, en stor utmaning då det skiljer mycket hur en Server och en hiss rapporterar fel.
Det finns en handlingsplan knuten till alla larm. Operatören vet direkt vad som skall göras.
Teknikorganisationen har samma information som NOC/ServiceDesk.
Larmsystemen och Servicedesk är integrerade.
Alla larm samlas in, även de som inte blir incidenter, för rapportering och uppföljning, .
Larmbruset minskades med 80%.
Viktigast av allt är att endast verksamhetspåverkande LARM syns och tas action på.