Compose Collection

2019-10-01

Compose Collection är namnet på vårt samlade kapital av investerad tid och kunskap. Vi har samlat på oss över 600 000 timmars erfarenhet och söker hela tiden efter smartare sätt att få ut snabbare och bättre värde i våra kunders miljöer.

Compose Collections är en samling av färdiga script, avancerade automationer, rapporter och dashboards som Compose IT har utvecklat till en väldigt användbar verktygslåda.

Med vår långa erfarenhet av att arbeta med våra kunder så har vi lärt oss vad som behövs för att snabbt komma igång med lösningen och på ett kostnadseffektivt sätt få ut det mesta av både teknik och organisation.

Compose Collection delas in i olika moduler där varje modul har sin specifika egenskap och funktion.

Dynamic Event Management

Du behöver inte bry dig om krångliga regelfiler och avancerade beräkningsmodeller. Vi har utvecklat ett koncept för att dynamisk kunna klassificera inkommande event så att de med automatik behandlas av systemet efter önskemål. Allt sker via ett användarvänligt GUI och du kan utan problem släppa in systemägaren/förvaltaren i gränssnittet. Med andra ord, den person som bäst känner till sin miljö och dess larm.

På detta sätt säkerställer vi att rätt larm får rätt prioritet och visas för rätt person. Larmet blir berikat med nödvändig information för att ärendet skall bli placerat på rätt grupp och inom rätt område i ärendehanteringssystemet. Rätt KPI appliceras på larmet för att påverkan ska kunna beräknas på ett effektivt och enkelt sätt.

Vill du att en viss typ av klassificering skall gälla generellt, men en annan om tex. samma larm kommer från en viss nod och en viss tid på dygnet eller om du vill att klassificeringen skall gälla om tex. 10 likadana larm inkommer inom 1 minut så är det inga problem. Allt är konfigurerbart i gränssnittet.

Vill du utföra automatiska åtgärder som tex. starta ett eller flera script för automatisk kontroll eller åtgärd, skapa ett ärende, skicka ett mail, sms eller ett push meddelande samtidigt som larmet kommer in eller efter en definierad tid så är det också möjligt. Vill du rentav starta en siren eller ett blixtljus så går det också.

Lösningen är självlärande och lägger med automatik upp nya larm för klassificering. Detta innebär att man får en klar överblick på vad som är oklassificerat och sökandet i historiska databaser efter inkomna händelser är inte längre nödvändigt.

Gränssnittet är åtkomligt via Netcool Omnibus WebGUI där roller och rättigheter styr vem som ser vad.

Compose Collection

Dynamic Dashboard

Dynamic Dashboard är utvecklad för att ytterligare stärka upp funktionen i Omnibus WebGUI. Man kan på ett enkelt sätt skapa sina egna Dashboards med hjälp av drag- and drop funktionalitet. Varje användare eller DevOps team kan ha sin egen Dashboard eller samma fördefinierade uppsättning Dashboards som fylls med olika data.

Fördefinierade widgets finns tillgängliga för att enkelt kunna bygga en Dashboard som uppfyller respektive användares krav och behov. Exempel på detta är den GIS baserade kart widgeten som plottar ut larmen på en Google map.

Beroende av behov och användningsområde kan olika temen användas när det gäller färgsättningen av respektive Dashboard.

Event Routing

Event Routing är utvecklad för att stötta organisationer som har valt att arbeta mer Team- eller DevOps baserat. Event Routing är ett komplement till Dynamic Event Management, vilket innebär att den fördefinierade regeln i Dynamic Event Management gäller till något annat är sagt.

Med hjälp av Event Routing kan varje Team själva sätta upp sina olika Service Profiler och säkerställa att rätt larm kommer till rätt mottagare vid rätt tid.

Man avgör själv när Teamet är bemannat och vilka tider som gäller. Under obemannade tider kan man låta larmen och eventuella incidenter gå till den centrala funktionen för IT Operation.

Reports and Visualization

Modulen Reports and Visualization är framtagen och utvecklad tillsammans med våra kunder för att säkerställa driftsäkerhet, snabb reaktionstid och bra uppföljningsmöjligheter.

Genom att klassificera dina Event med hjälp av Dynamic Event Management skapar du samtidigt ett otroligt bra underlag för rapportering och visualisering, både i realtid och ur ett historiskt perspektiv.

Vi har med hjälp av detta utvecklat mängder av skräddarsydda Dashboards och Rapporter för att tillgodose de krav som våra kunder har på sin IT Operation.

Våra verktyg

Kontakta oss