Skip to content

Compose IT | Produkter | Ivanti Neurons

Ivanti Neurons

Ivanti Neurons for ITSM är en avancerad IT-tjänstehanteringslösning som erbjuder en rad tekniska funktioner för att modernisera och effektivisera IT-serviceleveranser. Den använder automatisering, AI och maskininlärning för att förbättra IT-tjänsternas kvalitet och effektivitet.

Huvudfunktionerna i Ivanti Neurons for ITSM inkluderar:

  1. Automatiserad arbetsflödeshantering: Ivanti Neurons for ITSM automatiserar IT-processer och arbetsflöden, vilket minimerar manuella ingripanden. Detta bidrar till att effektivisera processerna, öka efterlevnaden och förstärka säkerheten.
  2. No-code konfigurationsmöjligheter: Plattformen erbjuder no-code-funktioner som gör det möjligt för användare att konfigurera arbetsflöden och användargränssnitt genom ett intuitivt drag-and-drop-gränssnitt. Detta reducerar beroendet av utvecklarresurser och minskar den totala ägandekostnaden.
  3. AI-drivna chatbots och serviceportaler: För att förbättra användarupplevelsen använder Ivanti AI-drivna chatbots och serviceportaler, vilket möjliggör självbetjäningsmöjligheter för användarna. Dessa verktyg kan hantera enklare förfrågningar och problem, vilket minskar belastningen på supportteamet.
  4. Cloud- och/eller on-prem implementationer: Ivanti Neurons for ITSM ger flexibiliteten att välja mellan molnbaserade, lokalbaserade eller hybridlösningar för att passa olika företagsbehov.
  5. Realtidsinsikter och dataanalys: Lösningen erbjuder real-tidsövervakning och dataanalys för att ge IT-team bättre insikt och kontroll över IT-tillgångar och tjänster.
  6. Integration med Ivanti Neurons plattformen: Ivanti Neurons for ITSM är en del av Ivanti Neurons hyperautomationsplattform, som erbjuder utökade funktioner som endpoint management, säkerhet och servicehantering.
  7. Proaktiv problemlösning: Ivanti Neurons for ITSM använder automation bots för att proaktivt identifiera och lösa problem, vilket bidrar till att minska antalet supportärenden och förbättra användarupplevelsen.
  8. Skalbarhet och anpassningsbarhet: Systemet är designat för att skala och anpassas efter olika företagsstorlekar och krav, vilket gör det möjligt för organisationer att växa med plattformen.
  9. Flexibel licensmodell: Licenser kan köpas för både samtidiga användare och namngivna användare, vilket gör licensiering flexibel och kostnadseffektiv. Modellerna kan dessutom mixas.

Dessa funktioner bidrar till att Ivanti Neurons for ITSM erbjuder en kraftfull och anpassningsbar lösning för modern IT-tjänstehantering, anpassad till dagens och morgondagens affärsbehov

 

 

     

 

 

Stockholm

Sjöängsvägen 5
192 72, Sollentuna

Ring: 010-333 10 60

Gävle

Första Magasinsgatan 19, Gävle

Ring: 010-333 10 60

Östersund

Infanterigatan 20c, Östersund

Ring: 010-333 10 60

Örebro

Drottninggatan 29, 
Örebro

Ring: 010-333 10 60

Gasell_vinnare_2016_2-opti
Barnsupporter_2023_SoMe_Juni_440x220-For-Linked-IN
AAA-Compose-IT_

Copyright © 2005-2024 Compose IT Nordic AB. Headquarters: Stockholm, Sweden.
All rights reserved. Compose IT Nordic AB. Sjöängsvägen 5, Sollentuna. Organization number: 556840-9840