Elastic APM

Elastic APM, Application Performance Management

Elastic har med ELK-stack (Elasticsearch, Kibana och Logstash) blivit mest känd för sina datalagring- och analyseringsverktyg.
På ett enkelt sätt kan man skicka in data och visualisera det utan många steg däremellan. Det hela började som en sökmotor för recept och har nu vuxit sig och blivit ett av de största open-source verktygen inom sök och -analysområdet.
Elastic har stadig utvecklat sina lösningar. Nu har man lagt till massor av smarta funktioner som gör Elastic ännu mer användarvänligt och täcker flera områden än tidigare.

APM och Observability:

I senaste versionen 7.15 kan vi verkligen se att Elastic APM och Observability lösningen har satt sig. På ett och samma ställe har du loggar, metrics, APM, Uptime och User Experience. Det är upplagt och strukturerat på ett sätt som är enkelt att förstå och väldigt lättillgängligt.
Ett axplock av de funktionerna du kan utnyttja är: Real User Monitoring, Service Map – hur allt i applikationen hänger samman, Dependencies- hur komponenterna i applikationen är beroende av varandra samt spårning till var och hur ett fel uppstått i koden samt många fler smarta funktioner. Det kan absolut låta som en kostsam produkt men den potentiellt avgörande faktorn är att många av de funktioner som finns i detta APM & Observability verktyg är utan licenskostnader. Ni kan alltså övervaka er applikation utan att betala en kostnad för licenser, ett perfekt första steg för er som är osäkra på om APM är något för era applikationer.

För att summera kan vi säga att Elastic har etablerat sig inom IT-branschen som en av de bästa lösningarna inom sök och logg. Att från en och samma plats kunna styra agenterna ute på servrarna och ta emot och visualisera data från loggar och Metrics har aldrig varit smidigare. Dessutom kan man fånga in data från andra agenter (Java agenter, php-agenter, javascript (RUM) agenter, Go-agenter mm) och övervaka applikationen utan att behöva sätta upp olika dashboards. Det gör Elastic till den optimala språngbrädan för att se hur APM kan hjälpa er som företag.

Vad krävs för att komma igång med Elastic APM?

Cores: 4-8, Memory: 8-16GB, Disc: 16GB-32GB,
Beroende på hur mycket data man ska hämta in kommer det att behövas mera diskutrymme. Specen ovan är tillräcklig för att komma igång och köra.
Tidsestimering:
Detta skiljer sig såklart en hel del, beroende bland annat på vad man kan om systemet sedan tidigare. När vi gör en installation, innehållande Elasticsearch, Kibana Elastic-Agent, och Fleetmanager inkl APM server tar det ca en arbetsdag.

Har ni redan Elastic?  Vi på Compose IT rekommenderar er att testa APM och Observability funktionerna i kombination av de nya Elastic-agenterna.
Har ni inte Elastic? Då tycker vi att ni ska testa det.
Kontakta oss om ni har behov av en kunnig och vänlig vägvisning.