Compose Collection 2022

Förenklat kan man säga att Compose Collection är namnet på vårt samlade kapital av investerad tid och kunskap. Vi har genom åren samlat på oss över 600 000 timmars erfarenhet och söker hela tiden efter smartare sätt att få ut snabbare och bättre värden i våra kunders IT-miljöer.
2022 kommer med en hel del nyheter som beskrivs nedan tillsammans med respektive modul.

Generell beskrivning

Compose Collection ingår i Compose Operation Platform (COP) och är en gedigen samling av färdiga script, avancerade automationer, rapporter och dashboards som Compose IT har utvecklat till en användbar verktygslåda.

Med vår erfarenhet av att arbeta nära våra kunder har vi lärt oss vad som behövs för att snabbt komma igång med lösningen och på ett kostnadseffektivt sätt få ut det mesta av både teknik och organisation.

Compose Collection portföljen består av sju olika moduler där varje modul har sin specifika egenskap och funktion. De olika modulerna, som kan användas tillsammans eller var och en för sig, utvärderas och uppdateras kontinuerligt med funktioner som våra kunder har efterfrågat eller som vi själva kommit fram till skapar ett mervärde. Som kund hos Compose IT får du naturligtvis tillgång till dessa uppdateringar så fort de finns allmänt tillgängliga.

Genom att använda de olika modulerna i Compose Collection får du snabbt och enkelt en nyckelfärdig lösning som är användbar och redo att omgående skapa värden och användarvänlighet i din IT Operations.

Compose Collection moduler

Nedan följer en beskrivning, inklusive exempel på bilder, av de olika modulerna och deras respektive användningsområden. För mer information, eller en live demo, är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

De sju olika modulerna i Compose Collection är: 

 

Beskrivning – Dynamic Event Management

Vi har utvecklat ett koncept för att dynamisk kunna klassificera inkommande event så att de med automatik behandlas av systemet efter önskemål. Allt sker via ett användarvänligt GUI och du kan utan problem släppa in systemägaren eller förvaltaren i gränssnittet. Med andra ord, den person som bäst känner till sin miljö och dess larm.

På detta sätt säkerställer vi att rätt larm får rätt prioritet och visas för rätt person. Larmet blir berikat med nödvändig information för att ärendet skall bli placerat i rätt grupp och inom rätt område i ärendehanteringssystemet. Rätt KPI appliceras på larmet för att påverkan ska kunna beräknas på ett effektivt och enkelt sätt.

Vill du att en viss typ av klassificering skall gälla generellt, men en annan om t.ex. samma larm kommer från en viss nod och en viss tid på dygnet eller om du vill att klassificeringen skall gälla om t.ex. tio likadana larm inkommer inom en minut, så är det inga problem. Allt är konfigurerbart i gränssnittet.

Vill du utföra automatiska åtgärder som t.ex. starta ett eller flera script för automatisk kontroll eller åtgärd, skapa ett ärende, skicka ett email, sms eller ett push meddelande samtidigt som larmet kommer in eller efter en definierad tid, så är det också möjligt. Vill du rentav starta en siren eller ett blixtljus så går det också bra.

Lösningen är självlärande och lägger med automatik upp nya larm för klassificering. Detta innebär att man får en klar överblick på vad som är oklassificerat och sökandet i historiska databaser efter inkomna händelser är inte längre nödvändigt.

Gränssnittet är åtkomligt via Netcool Omnibus WebGUI där roller och rättigheter styr vem som ser vad.

 

Beskrivning – Dynamic Dashboard

Man kan på ett enkelt sätt skapa sina egna Dashboards med hjälp av “drag and drop” funktionalitet. Varje användare eller DevOps team kan ha sin egen Dashboard eller samma fördefinierade uppsättning Dashboards som fylls med olika data.

Fördefinierade widgetar finns också tillgängliga för att enkelt bygga en Dashboard som uppfyller respektive användares krav och behov. Exempel på detta är den GIS baserade kart-widgeten som plottar ut larmen på en Google Map.

Beroende på behov och användningsområde kan olika teman användas när det gäller färgsättningen av respektive Dashboard.

Nyheter 2022

 • Dynamic Dash har nu nått till version 4.0, mycket har hänt bakom kulisserna men den största förändringen är att administrations gränssnittet är omarbetat från grunden
 • Du har tillgång till en ’Data vy’ för att se vilket data du har tillgång till medan du konfigurerar din dashboard
 • Förvisnings-vyn visar dig hur det färdiga resultatet kommer att bli samtidigt som du justerar din dashboard. Detta förenklar avsevärt ditt arbete

 • ’Page’ export och import gör det nu möjligt att flytta hela dashboards mellan test och produktion med några enkla klick!
 • Du kan nu dela upp dina dashboard i olika organisationer så att alla inte behöver se allt. Detta förenklar navigering och höjer säkerheten
 • Dessutom har flera ’tile-types’ fått en uppdatering
  • Chart har fått horisontala staplar samt ’stacked-bars’
   Du kan även välja en färg för samtliga staplar vilket skapar ett mer rent intryck
  • Du kan vi visualisera länkar och dess status även i kartorna
  • Base-tile har tillsammans med CI-status och top-N fått ’edge’ temat
  • Sist men inte minst har sorteringen nu blivit lokal och kan styras per tile
 • Vi har även skapat två nya teman, ’Cards’ och ’Grey’ som ger en ansiktslyftning till hela Dynamic Dash

Beskrivning – Event Routing

Event Routing är utvecklad för att stötta organisationer som har valt att arbeta mer Team- eller DevOps baserat. Event Routing är ett komplement till modulen Dynamic Event Management, vilket innebär att den fördefinierade regeln i Dynamic Event Management gäller tills dess något annat är meddelat.

 

Beskrivning – Reports and Visualization

Modulen Reports and Visualization är framtagen och utvecklad tillsammans med våra kunder för att säkerställa driftsäkerhet, snabb reaktionstid och bra uppföljningsmöjligheter.

Genom att klassificera dina Event med hjälp av Dynamic Event Management skapar du samtidigt ett otroligt bra underlag för rapportering och visualisering, både i realtid och ur ett historiskt perspektiv.

Vi har med hjälp av detta utvecklat mängder av skräddarsydda Dashboards och Rapporter för att tillgodose de krav som våra kunder har på sin IT Operation.

Nyheter 2022

Reports & Visualization har fått tillskott av flera nya delar och består nu av:

 • Omnibus Statistics v 4.0
  Denna modul skapar statistik av eventen i Omnibus. Nyheter är att du får statistik per filter vilket sedan används i Filter View, Side Bar och Dynamic Dash
 • Group Stats v 1.0
  Denna modul skapar statistik för dina grupplarm. Detta gör att du enkelt får överblick av pågående händelser som involverar många event
 • Filter View 1.0
  R&V samlar in de filter som är skapade i Omnibus så att dessa kan användas i allt från Omnibus Statistics till SideBar och History Tool. Även Filter View självt kan visa hur eventen fördelar sig mellan dina filter och ger dig möjligheten att direkt öppna rätt larm lista eller historiska sökning

Side Bar 2.0
Genom att hela tiden ha en överblick av de filter som är viktiga får du en oöverträffad kontroll av vad som försigår i Watson  AIOps och vart din uppmärksamhet behövs

 • Dynamic Sidebar v1.0

Detta är något som många av våra kunder har varianter av men nu har vi till slut tagit fram en generisk ’side bar’ där du direkt har tillgång till viktig information från larmen, från journalen eller från din kunskapsdatabas. Denna är dessutom flexibel så att du kan knyta in vilken information du vill.

 • History Tool v 5.0
  V5.0 har nu en mer flexibel sökmotor. Du kan välja att använda de filter som finns i Omnibus, google-lik sökning på ex nodnamn och lokation eller som vanligt en detaljerad SQL sökning. Såklart finns stöd för Elastic och exporter kvar.

 

Beskrivning – Maintenance Scheduler

En av de viktigaste uppgifterna i Event Management är att kunna berika varje inkommande Event med korrekt status när det gäller pågående arbete eller ”Change”.

Maintenance Scheduler används för att hantera den utmaningen och ger dig möjlighet att registrera dina planerade ändringar och underhållsfönster både som återkommande eller tillfälliga i ett användarvänligt GUI. Modulen innehåller även motorn för att applicera informationen på respektive event och passar således in i den fördefinierade datamodellen och dess triggers.

Matchning av Eventen kan göras på en mängd olika sätt och hänsyn finns tagen till att eventen kan komma från olika tidszoner.

 

Beskrivning – Knowledge Base

Du skall aldrig visa något för någon om du inte förväntar dig att någon skall göra något åt det.

Men när du gör det är det en bra idé att låta personen veta vad hen ska göra.
Med Knowledge Base modulen i Compose Collection kan du strukturera dina kunskapsbaserade artiklar och ansluta dem till en eller flera händelser.

Baserat på matchningen kan du ha mer än en artikel kopplad till en händelse d.v.s. en eller flera generella och en eller flera specifika artiklar för just den händelsen.

Knowledge Base söker efter tillgängliga artiklar på inkommande larm och artiklarna kan sedan enkelt nås via Event Listan i Omnibus med ett enda klick.

 

Beskrivning – Self Monitoring

En Event Management plattform måste också övervakas.
Modulen Self Monitoring är utvecklad för att övervaka Netcool-plattformen och andra tjänster eller funktioner i kringliggande komponenter för att säkerställa den operativa driften.

Self Monitoring är utformad för att testa och övervaka de viktigaste funktionerna i ditt Netcool system där även vissa felsökningskommandon utförs regelbundet. Detta innebär att den initiala felsökningstiden, i händelse av ett systemproblem eller fel, hålls på ett minimum.

Self Monitoring monitorerar även följande funktioner:

 • Server tillgänglighet
 • Process tillgänglighet
 • Database kopplingar
 • Webservice kopplingar
 • Aktiva Netcool kopplingar
 • Kluster status
 • Event flöden
 • Diskfyllnad
 • Samtliga SSL certifikat i lösningen
 • Olika typer av Event kontroller
 • Dessutom är det enkelt att definiera nya tester

Nyheter 2022

Self Monitoring har nått version 2.0 och kallas nu för ”SM2”.
Det är en helt omarbetat version från grunden. Den är betydligt mer lättadministrerad och flexibel.
Några av de största nyheterna är:

 • Agenter
  DU kan övervaka servrarna via SSH eller via agenter. Det är upp till dig och väldigt flexibelt
 • Discovery
  SM2 genomsöker dina servrar och identifierar vilka komponenter som finns var samt skapar tester för dessa automatiskt
 • Historik
  Du kan nu se vad som hände i din miljö igår eller i förra veckan
 • Inventering
  Vilka versioner kör i ditt system, få en lista på alla NOI produkter och deras versioner
 • Gruppering
  Har du produktion, test och QA miljöer, inga problem, nu kan du se status på respektive system för sig
 • Dynamisk Topologi
  Skapa din topologi på några minuter och välj själv om Servers eller Komponenter skall vara i fokus

Mer information eller kontakt

För mer information om Compose Collection eller någon av modulerna kontakta oss här så hör vi av oss