Ledande Netcool – nu en del av Watson AIOps

Compose IT Nordic AB är ett ledande spetskompetens företag inom Service Assurance och IT Operations och har under de senaste 25 åren byggt upp en gedigen kompetens inom IBM Tivoli Netcool.

Precis som Compose IT så har Netcool funnits många år på marknaden och den rättmätiga frågan är onekligen: Håller plattformen fortfarande måttet?

Det har hänt mer än en gång att våra kollegor i branschen går ut med artiklar som försöker putta ner ”Herren på täppan” i form av ”It’s Time for a Netcool Replacement”, ”Why Netcool Isn’t Cool Anymore” eller ”Why IBM Tivoli Netcool has Been Driven to Irrelevance”. Och det är klart att man försöker, det finns många som vill åt tronen som ”Kungen av Manager of Managers”.

AIOps och Machine Learning

AI, Machine Learning, Data Lakes etc. är idag ord som finns i varje produktpresentation och som otvivelaktigt förekommer på flera ställen än ordet ”och” i varje företags Power Point.
Men håller de vad Power Point presentationen utlovar?

Vi har sett många produktleverantörer som lovar guld och gröna skogar och som med den ”senaste tekniken” löser alla dina problem med automatik.
Vi vet också att det inte finns någon magisk låda som med automatik löser alla problem och många misslyckade projekt vittnar om att det är en utmaning för de flesta.

Men genom att samla in data och analysera detta kan man med rätt förutsättningar och bra datakvalité dra värdefulla slutsatser, bli proaktiv och hitta samband som annars hade varit näst intill omöjligt. Det har man kunnat sedan länge.

Netcool ”Age before beauty”

Men finns det någon bäring i alla påståenden om att Netcool skulle vara gammalt och förlegat?
Om man har arbetat med Netcool för flera år sedan kanske man förknippar användar GUI’t med det gamla hederliga Motif GUI’t. Detta kan vara en av flera anledningar till att man tycker att applikationen är förlegad men som tur är så är det inte det GUI’t som man använder idag.

Det har hänt massor av spännande saker med Netcool under de senaste åren och IBM fortsätter i oförminskad takt att utveckla Netcool svitens olika delar och komponenter.

Netcool, AIOps och Machine Learning

Rätt berikning och möjligheten att sätta in ett larm i rätt kontext är en förutsättning för att AI och Machine Learning ska skapa värde. När man har rätt data kan man välja rätt algoritm för att analysera sitt data och ta rätt beslut eller dra en slutsats. Detta har gått att göra i Netcool svitens olika programvaror långt innan orden AI och Machine Learning började användas.

Något att tänka på är att många system som använder AI kräver att du själv väljer vilken algoritm du vill använda för att analysera ditt data. d.v.s. du måste redan innan analysen är gjord veta vad du vill ha för analys.

Tack vare IBM’s omfattande forskning inom området följt av framgångarna med Watson presenterades för några år sedan Netcool Predictive Insight som är ett exempel på ett verktyg som använder AI på riktigt.

Med ”Watson AIOps” paketerar IBM om programvarubundlingen Netcool Operations Insight (NOI) och adderar mervärde till ingående komponenter.

Netcool i Watson AIOps

De traditionella delarna i form av Omnibus och Impact ligger med i bundlingen som ”Event Manager”, Agile Service Manager (ASM) finns med som ”Topology” och IBM Tivoli Network Manager (ITNM) ligger med som ett tillval under ”Extensions”.

Utöver detta så adderar man Predictive Insight (PI) som en del av Watson AIOps under ”Metric Manager” och toppar detta med ny funktionalitet i ”AI Manager”, mer om detta nedan.

Är då Netcool eller Watson AIOps en magisk låda? Nej, det är det inte. Skapar det värde? Ja, det påstår vi bestämt!

Netcool Omnibus

”Det är inte lätt att va’ ödmjuk, för den som är felfri som jag”, sjöng Mats Rådberg 1984. Lite så är det med Netcool Omnibus. Omnibus är fortfarande marknadens ledande plattform för Event Management. Det finns helt enkelt ingen anledning att genomföra någon re-design på en lösning som redan är den snabbaste och mest flexibla på marknaden. Med det sagt så kommer det kontinuerligt nya funktioner.  Exempel på det är REST interface mot Omnibus och http interface mot Proberna.

Netcool Impact

Om Omnibus är hjärtat så är Impact hjärnan brukar vi på Compose IT säga. Netcool Impact är mekanolådan som erbjuder fantastiska möjligheter till olika lösningar för att möta alla behov.

Impact är utomordentligt bra att använda som integrationsmotor mot ditt CMDB, Asset- och/eller Inventory-system och berika larmen med ytterligare information samt säkerställa att rätt larm syns för rätt mottagare vid rätt tidpunkt. Impact används även som integreringsmotor mot ditt ärendehanteringssystem för att med automatik skapa incidenter eller requests.

Impact Operator Views är något som tar dig ett steg till. I grundutförandet kan en Operator View te sig ganska tråkig men det finns enorma möjligheter. Det är enkelt att integrera ramverk som Bootstrap, JQuery eller Angular JS i dina Operator Views och det är just detta som Compose IT har gjort i många av våra lösningar. Snygga och moderna GUI’n som front-end och Impacts kraftfulla motor som back-end skapar intuitiva gränssnitt och anpassningar som säkerställer att du på ett lättförståeligt och överskådligt sätt får den statusinformation du behöver.

Ett exempel på detta är vår egen modul ”Dynamic Dashboard” som ingår i Compose Collection. Med den kan man med hjälp av olika widgets bygga sin egen dashboard enligt ”drag-and-drop” och på ett modernt sätt visualisera just din applikation, site eller kund.

”Det finns ingen anledning att visa information som du inte förväntar dig att någon ska göra något åt” är en av våra grundläggande teser. Du har kanske upplevt larmlistor som mer eller mindre konstant blinkar röda och att detta t.o.m. uppfattas som ett normalläge. En larmlista hos en Operatör ska vara tom om allt fungerar enligt förväntning och inga problem finns i miljön.

För att säkerställa detta har vi med hjälp av Impact och Operator Views byggt en lösning som vi kallar för ”Dynamic Event Management” (DEM) som också ingår i Compose Collection. Med hjälp av DEM klassificerar du dina larm och har full kontroll på hur varje larmtyp hanteras i systemet, t. ex. vem den visas för och när.

IBM Tivoli Network Manager (ITNM)

ITNM är Netcool svitens flaggskepp inom nätverksmonitorering, discovery och root cause analyzing. Hur står den sig mot andra lösningar på marknaden?

Den kraftfulla discovery-motorn är fortfarande kvar och har utvecklats för att stödja nya tekniker och protokoll. De före detta Java applets som fanns för att visualisera topologier har bytts ut mot modernare versioner baserade på JavaScript. Likaså är den kraftfulla topologiska Root Cause motorn i ITNM kvar och denna är det få, om än någon, som kan mäta sig emot.

GUI delen i ITNM är integrerad i Omnibus WebGUI vilket innebär att man utan problem kan ta sig från larmlistan till topologin och vice versa.

Tillsammans med en automatisk provisioneringsfunktion i Impact, mellan ditt CMDB/Inventory till ITNM blir din nätverksmonitorering nästan likt ett självspelande piano.

AI Manager

Med hjälp av AI Manager analyserar man historisk data och drar värdefulla slutsatser både reaktivt och proaktivt samtidigt som man integrerar mot modern meddelande tjänster som Teams, Pagerduty och Slack. Några exempel på analysfunktioner som ingår:

Incident Resolution

 • Intelligent alerting & alert grouping​
 • Triaging
 • Incident similarity​
 • Topology & blast status

Incident Analysis

 • Anomaly detection​
 • Root cause analysis​
 • Next best action recommendations​

Incident avoidance

 • Change & version management​
 • Automated runbooks for next best action recommendations​
 • Code vulnerability analysis
 • Explanation fort trust​

Summering

Den helt nya uppdaterade versionen av Netcool, nu en del av Watson AIOps , är utan tvekan fortfarande den ledande Event Management plattformen på marknaden. Utmana oss gärna på detta påstående!

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi har gjort med Netcool svitens olika delar tillsammans med det vi kallar Compose Collection.

Läs mer om IBM Watson AIOps.