Netcool – Fortfarande bäst i klassen

Compose IT är ett nischat spetskompetens företag inom Service Assurance och IT Operations och har under sammanlagt fler än 600 000 timmar byggt upp kompetens inom IBM Tivoli Netcool. Våra kunder finns både inom den privata och publika sektorn i hela norden.

Precis som Compose IT så har Netcool funnits många år på marknaden och den rättmätiga frågan är onekligen: Håller plattformen fortfarande måttet?

Det har hänt flertalet gånger att konkurrenterna ordagrant går ut med artiklar som försöker putta ner ”Herren på täppan” i form av ”It’s Time for a Netcool Replacement: Why Netcool Isn’t Cool Anymore” eller ” Why IBM Tivoli Netcool has Been Driven to Irrelevance”. Och det är klart att man försöker, det finns många som vill åt tronen som Kungen av Manager of Managers.

AIOps och Machine Learning

AI, Machine Learning, Data Lakes etc. är idag ord som finns i varje produktpresentation och som otvivelaktigt förekommer på flera ställen än ordet ”och” i varje företags Power Point däck.
Men håller alla vad Power Point presentationen utlovar?

Vi har sett många produktleverantörer som lovar guld och gröna skogar och som med den ”senaste” tekniken löser alla dina problem med automatik.
Vi vet att det inte finns någon magisk låda eller ett piller som med automatik löser alla problem, men tydligt vittnar många misslyckade projekt om att detta trots allt är en god försäljningsstrategi.

Absolut, genom att samla in data och analysera detta kan man med rätt förutsättningar och bra datakvalité dra värdefulla slutsatser, bli proaktiv och hitta samband som annars hade varit näst intill omöjligt. Det har man kunnat länge…

Netcool, AIOps och Machine Learning

Rätt berikning och möjligheten att sätta in ett larm i rätt kontext är förutsättningen för att AI och Machine Learning ska göra ett värdefullt jobb.
När man har rätt data kan man välja rätt algoritm för att analysera sitt data och ta rätt beslut eller dra en slutsats. Detta har gått att göra i Netcool svitens olika programvaror sedan långt innan orden AI och Machine Learning började användas.

Något som kan vara bra att veta är att många system som trummar hårt på AI trumman kräver att du själv väljer vilken algoritm du vill använda för att analysera ditt data. Dvs. du måste redan innan analysen är gjord veta vad du vill ha för analys.
Tack vare IBM:s forskning inom området och framgångarna med Watson så har man löst detta i exempelvis Netcool Predictive Insight. (Läs mer om detta här)

Även inom Event Management finns många nyheter. Här kan nämnas Seasonal Event Analytics, Related Events Grouping eller Related Events Analytics. En djupdykning inom dessa områden får vi återkomma till.

Är då Netcool en magisk låda? Nej, det är det inte… Är det värdefullt? Absolut!

Netcool ”Age before beauty”

Men, finns det någon bäring i alla påståenden om att Netcool skulle vara gammalt och förlegat?
Om man har arbetat med Netcool för flera år sedan kanske man förknippar användar GUI:t med det gamla hederliga Motif GUI:t.
Detta kan naturligtvis vara en av anledningarna till att man tycker att applikationen är förlegad och som tur är, så är det inte det GUI:t som man arbetar i idag.

Det har hänt en hel del under åren som gått och IBM fortsätter att utveckla Netcool svitens olika delar och komponenter.

Netcool Omnibus

”Det är inte lätt att va ödmjuk, för den som är felfri som jag”, sjöng Mats Rådberg 1984. Lite så är det med Netcool Omnibus. Det saknas konkurrenter och Omnibus är fortfarande marknadens bästa plattform för Event Management. Det finns helt enkelt ingen anledning att genomföra någon re-design på en lösning som redan är den snabbaste och mest flexiblaste på marknaden. Med det sagt så kommer det såklart nya funktioner, några exempel är REST interface mot Omnibus och http interface mot Proberna.

Netcool Impact

Om Omnibus är hjärtat så är Impact hjärnan brukar vi på Compose IT säga. Netcool Impact är mekanolådan som du kan bygga vad du vill med.

Impact är utomordentligt bra på att användas som integrationsmotor mot ditt CMDB, Asset- och/eller Inventorysystem och berika larmen med ytterligare information samt säkerställa att rätt larm syns för rätt mottagare vid rätt tid.
Vidare, används Impact som integreringsmotor mot ditt Ärendehanteringssystem för att med automatik skapa incidenter eller request. Impact Operator Views något som tar dig ett steg till.Vi

I grundutförandet kan en Operator View te sig rätt tråkig, men det finns tonvis med möjligheter. Det är inga problem att integrera ramverk som Bootstrap, JQuery eller Angular JS i dina Operator Views och det är just detta som Compose IT har gjort i många av sina lösningar. Snygga och moderna GUI:n som front end och Impacts kraftfulla motor som back end skapar intuitiva gränssnitt och anpassningar som säkerställer att du på ett lättförståeligt och överskådligt sätt får den statusinformation du behöver.

Ett exempel på detta är vår lösning ”Dynamic Dashboard”. Där kan man med hjälp av olika widgets bygga sin egen dashboard enligt ”drag and drop” och på ett modernt sätt visualisera just din applikation, site eller kund.

Netcool       Netcool

Det finns ingen anledning att visa information som du inte förväntar dig att någon ska göra något åt, brukar vi också säga och det står vi för. Det finns inget värre än larmlistor som hela tiden är blinkande röda och att detta uppfattas som ett normalläge. En larmlista hos en Operatör ska vara tom om allt fungerar enligt förväntning och inga problem finns i miljön.

För att säkerställa detta har vi med hjälp av Impact och Operator Views byggt en lösning som vi kallar för Dynamic Event Management (DEM). Med hjälp av DEM klassificerar du dina larm och har full kontroll på hur varje larmtyp hanteras i systemet, vem den visas för och när etc.

IBM Tivoli Network Manager (ITNM)

ITNM, är Netcool svitens flaggskepp inom nätverksmonitorering, discovery och root cause analyzing. Hur står den sig mot konkurrenterna idag?

Den kraftfulla discovery motorn är fortfarande kvar och har utvecklats för att stödja nya tekniker och protokoll. De före detta Java applets som fanns för att visualisera topologier har bytts ut mot modernare versioner baserade på JavaScript.

Likaså är den kraftfulla topologiska Root Cause motorn i ITNM kvar och denna är det få, om än någon som kan mäta sig emot.

GUI delen i ITNM är integrerad i Omnibus WebGUI vilket innebär att man utan problem kan ta sig från larmlistan till topologin och vice versa.

Tillsammans med en automatisk provisioneringsfunktion i Impact, mellan ditt CMDB/Inventory till ITNM blir din nätverksmonitorering nästan likt ett självspelande piano.

Summering

Vi kan konstatera att Netcool i allra högsta grad fortfarande lever och fungerar samt fortfarande besitter titeln ”Kungen av Manager of Managers”, en Event Management plattform som få kan mäta sig mot.

Utöver ovanstående moduler i Netcool sviten finns helt nytillkomna moduler som Agile Service Manager, Runbook Automation och Log Analytics. Dessa får vi återkomma till vid ett senare tillfälle.

Vill du veta mer? Kontakta oss så kommer vi gärna ut och visar vad vi har gjort med Netcool svitens olika delar tillsammans med det vi kallar Compose Collection.

Compose IT har 20 st NetCool konsulter som har jobbat i många olika kunduppdrag, vilket gör att vi kan hjälp Dig oavsett utmaning.