Introduktion till Cherwell

Under årens lopp har vi flera gånger fått frågan om vi inte även kan tillhandahålla ärendehanteringssystem. Arbetet startade för några år sedan med att en tidigare medarbetare fick till uppdrag att undersöka marknaden för att hitta ett ärendehanteringssystem, Cherwell, för en kunds räkning.

Systemet skulle uppfylla följande kriterier:

• Kraftfullt verktyg som klarar av att hantera stora volymer
• Hög anpassningsförmåga och flexibilitet
• Enkel integration mot kringliggande system och datakällor
• Låg tröskel för att kunden själv ska kunna hantera och anpassa systemet
• Kunna köpas som en molntjänst men även kunna köras lokalt
• Enkel licensmodell och vettig prisnivå

Efter en noggrann utvärdering av marknaden föll valet på Cherwell och det blev också starten på ett samarbete för oss med Synerity som är specialiserade på ärendehantering och Cherwell. I detta samarbete står Compose IT för detaljkunskapen kring IT Operations och Synerity svarar för process- och verktygsstöd utanför IT-området samt håller ihop partnerskapet med programvarutillverkaren samt tillhandahåller support för programvaran.
Cherwell Service Management passar mycket bra för Service Providers då det har utmärkt stöd för att kunna hantera flera olika kunder samt har en mycket hög flexibilitet vad gäller anpassningar och integrationer. Verktyget är i allra högsta grad:
• Framtidssäkert – kan fås både som SaaS-tjänst och köras lokalt

• Förutsägbart – alla moduler ingår från start

• Kostnadseffektivt – attraktiv licensmodell

Cherwells egenskaper och förmågor kombinerat med integrationsmöjligheterna med en ny Fault Management-plattform såsom Watson AIOps skapar ett mycket stabilt fundament för att säkerställa en högkvalitativ och effektiv drift.