Metoder för att hålla din monitorering på topp

Metoder för synkroniserad automatisk provisionering.

Är du intresserad av hur du kan automatisera din provisionerings process?

Då har du kommit till rätt ställe! Vi på Compose IT har hjälpt flera kunder att automatisera sin provisionering och vet värdet av en automatiserad process.

Automatisering av en provisioneringsprocess kan göras på många sätt. Här kommer vi att beskriva några metoder om hur informationen kan överföras från ett system till ett annat notera att de följande exemplen kan kombineras med alla inmatningsmetoder.

Det betyder att oavsett om du vill mata in information i ett eller flera system som överför uppdateringen till alla andra system eller om du har ett enda Inventroy som automatiskt upptäcker förändring och synkroniserar ändringarna med alla andra system.
Dessa metoder fungerar!

1 Regelbundet synkronisera nya uppdateringar

Detta görs genom att hålla koll på vilka uppdateringar som tidigare har synkroniserats och endast samla de nya. Det här kan uppnås på några olika sätt:

Dels genom att ha en funktion i mitten som känner till målsystemets tillstånd och använder det för att hitta uppdateringarna i ditt Inventory. Den funktionen gör sedan en push av deltat till målsystemet.
Men det kan också göras genom att Inventory håller koll på de uppdateringar som har inträffat sedan den senaste kontrollen för relevant information från målsystemet och sedan pushar deltat till målsystemet.

Fördel: Endast en mindre datamängd överförs vid varje uppdateringskontroll.

2 Synkronisera på meddelande

Detta görs på ett liknande sätt som det senaste exemplet som beskrivits ovan då Inventory systemet här håller koll på uppdateringar. Men istället för att regelbundet kontrollera om något har hänt och trycka uppdateringarna till målsystemet så meddelas målsystemet att uppdateringar har inträffat så fort en uppdatering sker. Därefter samlar målsystemet in de relevanta uppdateringarna från inventeringssystemet.

Fördel: Målsystemet samlar uppdateringarna så fort de händer, och Inventory behöver inte hålla reda på vad som är intressant för målsystemet. När uppdateringar händer i realtid speglar målsystemet verkligheten vid varje tidpunkt.

3 Regelbunden synkronisering av Inventory

Detta görs genom att Inventory skapar en anpassad fil med all relevant information som målsystemet hanterar regelbundet. Detta kan också göras genom att målsystemet skickar en förfrågan på komplett uppsättning relevant information från Inventory.

Fördel: I det osannolika fallet att en uppdatering inte upptäcks kommer målsystemet fortfarande att få relevant information inklusive uppdateringarna. Vi rekommenderar att detta används som komplement till deltauppdateringarna. Det kan vara svårt att hantera en hög frekvens med de stora datamängder som uppstår.

4 Sammanställ förändringar från flera system

Detta görs genom att ett skript söker i ett flertal Inventory och kompilerar en lista över uppdateringar som den sedan lägger till en databas. Denna databas läses av målsystemet som håller reda på vilka nya uppdateringar som har uppstått.

Fördel: Det finns flera Inventory som matar målsystemet med uppdateringar. Det kan också finnas flera inventory som läser samma databas.

Alla dessa metoder kan kombineras och användas samtidigt. Som ett exempel kan du kombinera metoderna nr 4 & 2 som genom ett skript samlar data från flera system när de notifieras. Så snart skriptet har samlat in uppgifterna och lagt in det i databasen blir målssystemet meddelat och samlar uppdateringarna. Om varje uppdatering till databasen också loggas är det enkelt att se historiken och hålla reda på vad och när uppdateringar har skett.

 

Vi på Compose IT har använt dessa och många andra kombinationer av de beskrivna metoderna för att integrera Inventory-, Fault-, Network- och Performance system. Vi använder blandannat en modul Impact, en modul i Watson AIOps.
Om du vill ha hjälp med att integrera dina system och automatisera din provisioneringsprocess ring oss och så hjälper vi dig att lösa dina problem!