Vilka är de tekniker som stöds av Instana?

Instana är en omfattande plattform för övervakning och analys av IT-drift. Den stöder en mängd olika tekniker för att kunna erbjuda en heltäckande lösning för företag och myndigheter med verksamhetskritisk IT.

Några av de tekniker som stöds av Instana inkluderar:

1. Kubernetes: Instana kan övervaka och analysera Kubernetes-baserade mikrotjänster och applikationer för att ge insikt i prestanda och hälsa.

2. Docker: Instana kan integreras med Docker för att övervaka och analysera prestanda och hälsa för Docker-containrar.

3. AWS (Amazon Web Services): Instana kan övervaka och analysera applikationer och infrastruktur som körs på AWS-plattformen, inklusive EC2-instanser, RDS-databaser och Lambda-funktioner.

4. Azure: Instana kan övervaka och analysera applikationer och infrastruktur som körs på Microsoft Azure-plattformen, inklusive virtuella maskiner, Azure SQL-databaser och Azure Functions.

5. GCP (Google Cloud Platform): Instana kan övervaka och analysera applikationer och infrastruktur som körs på GCP-plattformen, inklusive Compute Engine-instanser, Cloud SQL-databaser och Cloud Functions.

6. JVM-baserade språk: Instana kan övervaka och analysera applikationer som körs på JVM-baserade språk som Java, Kotlin och Scala för att ge detaljerad insikt i prestanda och hälsa.

7. Node.js: Instana kan övervaka och analysera applikationer som körs på Node.js för att ge realtidsinsikt i prestanda och hälsa.

8. .NET: Instana kan övervaka och analysera applikationer som körs på .NET-plattformen, inklusive applikationer som använder ASP.NET och .NET Core.

9. Python: Instana kan övervaka och analysera applikationer som körs på Python-plattformen för att ge insikt i prestanda och hälsa.

10. Ruby: Instana kan övervaka och analysera applikationer som körs på Ruby-plattformen för att ge realtidsinsikt i prestanda och hälsa.

11. PHP: Instana kan övervaka och analysera applikationer som körs på PHP-plattformen för att ge detaljerad insikt i prestanda och hälsa.

12. Andra tekniker: Utöver ovanstående tekniker stöder Instana även andra tekniker och plattformar, inklusive C#, Go, Perl, Rust och många fler.

Oavsett vilken teknik eller plattform du använder för din verksamhetskritiska IT, kan Instana erbjuda en omfattande övervaknings- och analyslösning för att säkerställa prestanda, hälsa och tillgänglighet. Genom att integrera med Instana kan du få realtidsinsikt i din IT-drift, identifiera och åtgärda problem snabbt och effektivt, och optimera prestanda för att möta dina affärsbehov.

Med Instana kan du automatisera processer, identifiera flaskhalsar och optimera resursanvändningen för att maximera effektiviteten i din IT-drift. Du får också detaljerad analys och rapportering för att kunna fatta informerade beslut och optimera din IT-strategi.

Oavsett om du använder Kubernetes, Docker, AWS, Azure, GCP eller någon annan teknik, kan Instana vara den lösning du letar efter för att effektivisera och automatisera din IT-drift. Ta kontakt med Compose IT idag för att få mer information och börja optimera din IT.