Agile Service Manager

Tjänster och applikationer distribueras allt oftare i miljöer som drar nytta av distribuerad och ofta virtualiserad infrastruktur.

 

I dagens dynamiska miljöer krävs det dynamiska och agila programvaror. Agile Service Manager (ASM) ingår som en del i Netcool Operations Insight (NOI) och har till uppgift att tillgodose just detta behov.

Med hjälp av Agile Service Manager kan man visualisera sina dynamiska miljöer och samtidigt tillvarata all den styrka som finns i Netcool svitens olika delar. ASM kan visualisera all typ av topologisk information så länge underliggande data med tillhörande relationer finns strukturerat.

Agile Service Manager lagrar den topologiska modellen över tid. Detta innebär att man kan gå tillbaka i tiden och se hur den topologiska modellen såg ut vid felets inträffande.
Tillsammans med IBM Tivoli Netcool Omnibus traditionella Eventlista är således en bild över den dynamiska topologin endast ett klick bort.

Bilden nedan visar ett exempel på en integration som vi har gjort hos en av våra kunder. I detta fall en topologisk visualisering av en VMware miljö.

Anledningen till att denna integration efterfrågades var att kunden ville visualisera hela sin virtualiserade VMware miljö. Genom denna lösning fick kunden en grafisk överblick över hela eller delar av miljön samtidigt som påverkan av events eller larm blir tydlig för en operatör eller användare. Resultatet blev en lättåtkomlig och förståelig bild över miljön och dess ingående relationer. Innan lösningen var på plats  spenderade kunden betydligt mer tid och resurser på att identifiera var i miljön larmet uppstått.

För att underlätta integrationsarbetet finns färdiga så kallade ”Observers”. Observers är färdiga integrationspaket till marknadens mest kända system där topologisk visualisering kan vara av intresse.

Några exempel på befintliga Observers är:

  • AWS
  • Azure
  • Cisco ACI
  • Docker
  • Kubernetes
  • ServiceNow
  • VMware
  • Zabbix

 

Är du intresserad av att titta närmare på Agile Service Manager? Hör av dig idag så berättar vi mer.