Compose Collection 2021

Compose Collection 2021

Förenklat kan man säga att Compose Collection är namnet på vårt samlade kapital av investerad tid och kunskap. Vi har genom åren samlat på oss över 600 000 timmars erfarenhet och söker hela tiden efter smartare sätt att få ut snabbare och bättre värden i våra kunders IT-miljöer. Nedan följer en beskrivning av alla ingående komponenter med de senaste uppdateringarna för respektive modul.   

Generell beskrivning

Compose Collection ingår i Compose Operation Platform (COP) och är en gedigen samling av färdiga script, avancerade automationer, rapporter och dashboards som Compose IT har utvecklat till en väldigt användbar verktygslåda.

Med vår långa erfarenhet av att arbeta nära våra kunder har vi lärt oss vad som behövs för att snabbt komma igång med lösningen och på ett kostnadseffektivt sätt få ut det mesta av både teknik och organisation.

Compose Collection portföljen består av sju olika moduler där varje modul har sin specifika egenskap och funktion. De olika modulerna, som kan användas tillsammans eller var och en för sig, utvärderas och uppdateras kontinuerligt med funktioner som våra kunder har efterfrågat eller som vi själva kommit fram till skapar ett mervärde. Som kund hos Compose IT får du naturligtvis tillgång till dessa uppdateringar så fort de finns allmänt tillgängliga.

Genom att använda de olika modulerna i Compose Collection får du snabbt och enkelt en nyckelfärdig lösning som är användbar och redo att omgående skapa värden och användarvänlighet i din IT Operations.

Compose Collection moduler

Nedan följer en beskrivning, inklusive exempel på bilder, av de olika modulerna och deras respektive användningsområden. För mer information, eller kanske en live demo, är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

De sju olika modulerna i Compose Collection är: 

Beskrivning – Dynamic Event Management

Du behöver inte bry dig om krångliga regelfiler och avancerade beräkningsmodeller. Vi har utvecklat ett koncept för att dynamisk kunna klassificera inkommande event så att de med automatik behandlas av systemet efter önskemål. Allt sker via ett användarvänligt GUI och du kan utan problem släppa in systemägaren eller förvaltaren i gränssnittet. Med andra ord, den person som bäst känner till sin miljö och dess larm.

På detta sätt säkerställer vi att rätt larm får rätt prioritet och visas för rätt person. Larmet blir berikat med nödvändig information för att ärendet skall bli placerat i rätt grupp och inom rätt område i ärendehanteringssystemet. Rätt KPI appliceras på larmet för att påverkan ska kunna beräknas på ett effektivt och enkelt sätt.

Vill du att en viss typ av klassificering skall gälla generellt, men en annan om t.ex. samma larm kommer från en viss nod och en viss tid på dygnet eller om du vill att klassificeringen skall gälla om t.ex. tio likadana larm inkommer inom en minut, så är det inga problem. Allt är konfigurerbart i gränssnittet.

Vill du utföra automatiska åtgärder som t.ex. starta ett eller flera script för automatisk kontroll eller åtgärd, skapa ett ärende, skicka ett email, sms eller ett push meddelande samtidigt som larmet kommer in eller efter en definierad tid, så är det också möjligt. Vill du rentav starta en siren eller ett blixtljus så går det också bra.

Lösningen är självlärande och lägger med automatik upp nya larm för klassificering. Detta innebär att man får en klar överblick på vad som är oklassificerat och sökandet i historiska databaser efter inkomna händelser är inte längre nödvändigt.

Gränssnittet är åtkomligt via Netcool Omnibus WebGUI där roller och rättigheter styr vem som ser vad.

Beskrivning – Dynamic Dashboard

Modulen Dynamic Dashboard är utvecklad för att ytterligare stärka upp funktionen i Omnibus WebGUI. Man kan på ett enkelt sätt skapa sina egna Dashboards med hjälp av ”drag and drop” funktionalitet. Varje användare eller DevOps team kan ha sin egen Dashboard eller samma fördefinierade uppsättning Dashboards som fylls med olika data.

Fördefinierade widgetar finns också tillgängliga för att enkelt kunna bygga en Dashboard som uppfyller respektive användares krav och behov. Exempel på detta är den GIS baserade kart widgeten som plottar ut larmen på en Google Map.

Beroende på behov och användningsområde kan olika teman användas när det gäller färgsättningen av respektive Dashboard.

Beskrivning – Event Routing

Event Routing är utvecklad för att stötta organisationer som har valt att arbeta mer Team- eller DevOps baserat. Event Routing är ett komplement till modulen Dynamic Event Management, vilket innebär att den fördefinierade regeln i Dynamic Event Management gäller tills dess något annat är meddelat.

Med hjälp av Event Routing kan varje Team själva sätta upp sina olika Service Profiler och säkerställa att rätt larm kommer till rätt mottagare vid rätt tidpunkt.

Man avgör själv när Teamet är bemannat och vilka tider som gäller. Under obemannade tider kan man låta larmen och eventuella incidenter gå till den centrala funktionen för IT Operations.

Beskrivning – Reports and Visualization

Modulen Reports and Visualization är framtagen och utvecklad tillsammans med våra kunder för att säkerställa driftsäkerhet, snabb reaktionstid och bra uppföljningsmöjligheter.

Genom att klassificera dina Event med hjälp av Dynamic Event Management skapar du samtidigt ett otroligt bra underlag för rapportering och visualisering, både i realtid och ur ett historiskt perspektiv.

Vi har med hjälp av detta utvecklat mängder av skräddarsydda Dashboards och Rapporter för att tillgodose de krav som våra kunder har på sin IT Operation.

Beskrivning – Maintenance Scheduler

En av de viktigaste uppgifterna i Event Management är att kunna berika varje inkommande Event med korrekt status när det gäller pågående arbete eller ”Change”.

Maintenance Scheduler används för att hantera den utmaningen och ger dig möjlighet att registrera dina planerade ändringar och underhållsfönster både som återkommande eller tillfälliga i ett användarvänligt GUI. Modulen innehåller även motorn för att applicera informationen på respektive event och passar således in i den fördefinierade datamodellen och dess triggers.

Matchning av Eventen kan göras på en mängd olika sätt och hänsyn finns tagen till att eventen kan komma från olika tidszoner.

Beskrivning – Knowledge Base

Du skall aldrig visa något för någon om du inte förväntar dig att någon skall göra något åt det.

Men när du gör det är det en bra idé att låta personen veta vad hen ska göra.
Med Knowledge Base modulen i Compose Collection kan du strukturera dina kunskapsbaserade artiklar och ansluta dem till en eller flera händelser.

Baserat på matchningen kan du ha mer än en artikel kopplad till en händelse d.v.s. en eller flera generella och en eller flera specifika artiklar för just den händelsen.

Knowledge Base söker efter tillgängliga artiklar på inkommande larm och artiklarna kan sedan enkelt nås via Event Listan i Omnibus med ett enda klick.

Beskrivning – Self Monitoring

En Event Management plattform måste också övervakas.
Modulen Self Monitoring är utvecklad för att övervaka Netcool plattformen och andra tjänster eller funktioner i kringliggande komponenter för att säkerställa den operativa driften.

Self Monitoring är utformad för att testa och övervaka de viktigaste funktionerna i ditt Netcool system där även vissa felsökningskommandon utförs regelbundet. Detta innebär att den initiala felsökningstiden, i händelse av ett systemproblem eller fel, hålls på ett minimum.

Self Monitoring monitorerar även följande funktioner:

 • Server tillgänglighet
 • Process tillgänglighet
 • Database kopplingar
 • Webservice kopplingar
 • Aktiva Netcool kopplingar
 • Kluster status
 • Event flöden
 • Diskfyllnad
 • Samtliga SSL certifikat i lösningen
 • Olika typer av Event kontroller
 • Dessutom är det enkelt att definiera nya tester

Mer information eller kontakt

För mer information om Compose Collection eller någon av modulerna kontakta oss här så hör vi av oss inom kort.

Välkommen till Compose IT!