Är automatiserad provisionering verkligen nödvändig?

Automatisering är ett populärt ämne just nu, men är det bara en fluga eller är det här för att stanna?

Har du ett monitoreringssystem med en manuellt process för provisionering?

Då är det möjligt att du missar intäkter eller att felaktigheter går dig obemärkt förbi. Vi på Compose IT har under våra 600 000 timmars arbete inom nätverksmonitorering sett vad manuell provisionering kan orsaka.

När man investerar i en monitoreringslösning bör man sätta upp den på ett sådant sätt att den ständigt speglar verkligheten. Om ett övervakningssytem inte speglar verkligheten är den inte nyttjad i sin fulla potential. Ju mer som saknas eller är felaktigt, desto mindre värde uppnås.

Så om nu monitoreringslösningen är uppsatt på ett korrekt sätt och speglar verkligheten, vad är det då som kan orsaka felaktiga konfigurationer och saknade objekt?

Faktum är att ett nätverk ständigt förändras, routrar flyttas, switchar läggs till och gränssnitt namnändras. Av den anledningen måste systemet ständigt uppdateras för att spegla verkligheten. Uppdatering kan göras antingen genom manuell provisionering eller genom en automatiserad process.  I början var nästan alla monitoreringssystem manuellt provisionerade och många är tyvärr det fortfarande.

Manuell provisonering kan orsaka många problem och är kostsamt att upprätthålla om ett stort nätverk övervakas eller om många förändringar sker. Att kontinuerligt uppdatera en monitoreringslösning kräver tillgängliga resurser och vanligtvis finns det fler än ett system som behöver uppdateras. Om ett övervakningssystem inte uppdateras snabbt eller felaktigt kan felaktigheter passera obemärkt. Om de insamlade datat används som faktureringsunderlag kan det till och med innebära en inkomstförlust. Vad som värre är att det kan ta dagar eller veckor innan den saknade eller felaktiga uppdateringen hittas. Ju mer som övervakas desto större är risken för felaktigheter eller missade uppdateringar och ju längre kan det ta förrän misstaget hittas.

Vi på Compose IT har hjälpt flera av våra kunder att gå från manuell provisionering till en automatisk process och ser hur stor skillnad automation gör. Vi har kommit till slutsatsen att automatisering är absolut nödvändigt!