Instana

IBM Instana innehåller en helautomatisk lösning för applikationsprestandahantering som är speciellt utformad för utmaningarna med att hantera mikrotjänster och molnbaserade applikationer

IBM Observability av Instana APM är en helhetslösning för observerbarhet för företag som hjälper till att automatisera APM – speciellt för molnbaserade applikationer. Det kontextualiserar information för att hjälpa IT-team att snabbt lösa problem.

 

Monitorering och observability av cloud-native applikationer.

För det första, vad är nu observability? Här hänvisar vi till systems förmåga att förstå vad som händer baserat på den data som exponeras. Systemet tolkar status i en komplex miljö baserat på avfrågning och insamling av data.

 

Instana använder sig av en enda agent som hanterar sensorer, små program skapade för att övervaka varje teknik eller byggsten i applikationsarkitekturen. Agenten konfigurerar, laddar och uppdaterar sensorerna för att samla in konfiguration, ändringar, mätvärden och händelser – allt utan någon manuell instrumentering.

 

Automatisk upptäckt av alla byggstenar i applikationen såsom:
Fysiska komponenter: datacenter, hosts, containers, processer, kluster, etc
Logiska komponenter: tjänster, endpoints, applikationer, spår och samtal
Affärskomponenter: affärstjänster och affärsprocesser

 

Instana samlar in data, metrics och telemetri, med 1-sekunds granularitet. Presentationen sker sedan med en ”time-shift”-vy med en historik över status och beroenden av alla ingående komponenter. Det skapas alltså en realtidsmodell av applikationen där alla fysiska och logiska beroenden visas.

 

Vad skiljer Instana åt?


Automation: Automatiserar upptäckten av nya tjänster och infrastrukturkomponenter i realtid, vilket innebär mindre manuellt arbete för utvecklare och ITOps-team
Kontextualisering: Ger alltid tillgängligt sammanhang för hur varje komponent i applikationsstacken fungerar tillsammans, med redo att användas instrumentpaneler som snabbt navigerar från applikation till plattform till infrastruktur
Intelligent åtgärd: Erbjuder en AI-assisterad analysmotor som korrelerar händelser för fastställande av rotorsak, vilket möjliggör snabbare och mer exakt beslutsfattande

APM-lösningar som Instana kan också driva ditt ARM-system med kvalitetsdata . Applikationer körs inte i ett vakuum. För att få en sann bild av applikationens hälsa behöver du inte bara övervaka applikationsprestanda utan också den underliggande infrastrukturen och IT-resurserna. I kombination med en lösning som Turbonomic ARM för IBM Cloud Paks kan Instana hjälpa applikationer att få de resurser de behöver för att prestera optimalt och leverera målsvarstider och genomströmning. Turbonomic och Instana kombinerar observerbarhet i full stack, analys och smartare resurshantering för att hjälpa organisationer att driva bättre applikationsprestanda.

 

Läs mer om Instana här

Läs mer om Turbonomic här

Våra verktyg

Kontakta oss