COP i drift

Letar ni också efter möjligheter att få kontroll på er IT-miljö? Genom central IT-övervakning, COP, får vår kund ett bättre beslutsstöd för sin verksamhet och, inte minst, blir de en ännu bättre beställare och kravställare på sina underleverantörer.

Vi träffar Johan Rinaldo, en av Compose IT’s erfarna och kompetenta IT Konsulter för att höra mer om hur våra kunder använder Compose ITs lösningar och vilka problem det löser.

Ofta är kunden ett större företag eller organisation med en komplex IT-miljö där flera olika nätverk, servrar och annan teknisk utrustning för infrastrukturen ingår. Precis som hos en av Johans kunder, innebär det flera olika övervakningssystem för IT driftledningen att hålla koll på. Med ett stort antal olika larmkällor och larmtyper är det svårt att få överblick och prioritera rätt.

Kundens kund

Som för många företag och organisationer genererar även denna kunds IT-miljö en stor mängd olika larm dagligen, dygnet runt, året runt. De flesta larm är oförargliga, medan andra avser händelser i IT-miljön som kan bli både kostsamma och tidskrävande när det påverkar den dagliga driften.

Just den här kunden bedriver en transportverksamhet som spänner över stora geografiska ytor och lokaler – som nyttjas av många användare i vardagen. De har även stora infrastruktursatsningar där IT är verksamhetskritiskt. Om det blir stopp och problem i kritiska system får det stor betydelse, eftersom de då inte kan leverera sin tjänst. Utöver ren IT-drift så har kunden även andra applikationer i sin IT-infrastruktur, bland annat elektroniska lås till serviceutrymmen och teknikrum, som också kräver övervakning.

Därför behöver de ett centralt övervakningssystem, COP, för sin IT-miljö, som samlar larm från övervakade system och infrastruktur för att få bättre överblick. Likaså verktyg för att klassificera larmen – vilket gör det lättare att kunna prioritera och se det som verkligen kräver åtgärd. Ett beslutsstöd helt enkelt för den centrala IT-Driftledningen.

Tekniska lösningen – ett beslutsstöd

Compose IT har ofta långa relationer med sina kunder, och i det här fallet har behoven över tid styrt dagens systemlösning. Det som görs och har gjorts hos kunden är allt från att installera, uppgradera och förvalta till att konfigurera den underliggande Netcool-plattformen med alla dess ingående komponenter. Bland annat tillägg och konfiguration av moduler ur Compose Collection såsom Dynamic Event Manager och verktyg för att kunna skapa rapporter utifrån historisk larmdata.

– En viktig del av jobbet är att hantera integrationer med dels övervakade system (larmkällor) och dels andra kringliggande system såsom inventariedatabaser (CMDB) för att berika larm med ytterligare information och ärendehanteringssystem för att skapa arbetsordrar utifrån larm, förklarar Johan.

– Korrekt dokumentation är en förutsättning för att få olika larm och ärenden rätt prioriterade. Det är ett kontinuerligt arbete att klassificera olika typer av händelser och larm, som vi med hjälp av nyckelpersoner och experter hos kunden identifierar, säger Johan. Med modulen Dynamic Event Management är lösningen självlärande och lägger med automatik upp nya larm för klassificering.

 För att säkra upp hög tillgänglighet och driftsäkerhet levererar Compose IT i princip alltid redundanta systemlösningar, så även i det här fallet.

Med sin komplexa IT-miljö och infrastruktur har kunden ett antal underleverantörer av drift och support. Med en centraliserad övervakning, COP, och historisk larmdata har de också bättre möjligheter att kravställa och följa upp sina driftleverantörer och deras samarbetspartners.

Kundanpassat arbetssätt

Johan arbetar tillsammans med ett mindre team hos kunden, och är ofta på plats någon dag i veckan. Det är både löpande förvaltning och underhåll, men framförallt fortsatt vidareutveckling och konfiguration av den underliggande Netcool-plattformen. Med den kompetens och erfarenhet som Johan och hans kollegor har är det ett värdefullt tekniskt stöd och support till kundens eget team.

– Ja, vi har ofta en rådgivande roll hos kunden i dessa frågor, avslutar Johan Rinaldo.

 

Med över 600 000 arbetstimmar har Compose IT samlat på sig en gedigen kompetens och erfarenhetsbank. Det är den banken som våra kunder drar nytta av idag, och som ligger bakom våra systemlösningar.

 Är du också i behov av en mer kontrollerad IT-miljö? Kontakta oss

(Fotnot: av avtalmässiga skäl namnger vi inte kunden)