Oslagbart snabb presentation av nätverksrapporter

Presentera nätverksrapporter för hundratals interface inom några millisekunder!

Vi på Compose har över 600 000 timmars erfarenhet av nätverksmonitorering och vi vet hur viktigt det är att kunna presentera stora mängder data snabbt.

SevOne NMS är en välkänd och kraftfull lösning för nätverksmonitorering som kan presentera omfattande rapporter och stora mängder statistik. SevOne kan med hjälp av dess många insamlingsmoduler samla in många olika typer av tidsseriedata över korta intervaller. Den är gjord för att övervaka de allra största nätverken och används av ett av världens största telekombolag. Med SevOnes olika visualiseringstyper är det möjligt att presentera data i anpassade rapporter. Till exempel så kan dess specialanpassade TopN rapporter snabbt presentera stora mängder mätvärden för olika objektrelaterade indikatorer. Även om nätverksrapporterna går att anpassa på många sätt så finns det tillfällen där det krävs en skräddarsydd presentation för att tillgodose kundens behov.

Ett tillfälle när kundens önskemål krävde en skräddasydd presentationslösning, var när kunden ville visa specifika mätningar ifrån SevOne ihop med metadata ifrån andra system och krävde väldigt korta leveranstider. Vyerna skulle vara anpassade så att man utan teknisk bakgrund lätt skulle kunna relatera till nätverksrapporter och mätvärden. Presentationen skulle visualisera specialanpassade nätverksrapporter över väldigt många objekt i realtid. För att kunna leverera dessa rapporter i realtid inom ett par millisekunder ihop med metadata såsom relaterade indikatorvärden och aktiva larm byggde vi ett nytt gränssnitt med tillhörande GUI. Gränssnittet baseras på SevOne, all insamling, normalisering och bearbetning av mätvärdena sker i SevOne men presentationen av data sker i ett egenutvecklat GUI. För att kunna presentera stora mängder data inom ett par millisekunder så måste man både ha ett snabbt GUI och kunna hämta data ifrån SevOne på ett effektivt sätt.

Det finns två olika sätt att hämta data ifrån SevOne antingen via SOAP API eller REST API. SOAP API är det API med flest funktioner då REST API är nyare och fortfarande under utveckling. Det är endast möjligt att hämta mätvärdena för en indikator åt gången, vilket är väldigt långsamt. REST är generellt mycket snabbare än SOAP.

För att kunna hämta mätvärden för flera indikatorer, och på så vis hämta data snabbt, så byggde vi ett gränssnitt mot SevOnes interna API. Detta är magnituder snabbare än både REST och SOAP, det tog t.ex. endast 5 sekunder att hämta en timmes mätvärden för 1253 indikatorer. Denna lösning bör endast användas om man har VÄLDIGT god kunskap om SevOne och dess uppbyggnad.

Utöver att man på ett snabbt sätt måste kunna hämta mätvärden för indikatorerna så måste man också berika mätvärdena med metadata. Om sidan ska kunna laddas inom några millisekunder så måste sammanställningen av metadata vara minst lika snabb som hämtningen av mätvärdena, för ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. För att snabbt kunna berika indikatorvärdena med information som trafiktyp, trafikklass och kund-id valde vi att cacha all berikande data. Fördelen med att cacha all metadata är att den redan är bearbetad och kategoriserad till indikatorerna. Därav är den förberedd och redo för att hämtas av en klient när som helst.

För att sprida belastningen och vidare effektivisera flödet så genereras cachefiler på alla kollektorer. Filer skickas sedan till en central server. Fördelen med detta är att all mätdata berikas där den lagrats och sedan samlas där det snabbt kan hämtas för presentation.

Då all data är bearbetad och sammanställd från SevOne är den redo att läsas in av klienten. För att leverera data och funktionalitet till klienten så skapade vi ett REST API. Detta API förmedlar datainnehållet i cachefilerna till klienten. Eftersom stor vikt lades vid att göra så mycket som möjligt av databearbetningen i back-end så innehåller cachefilerna precis den data som klienten behöver. Vårt API sköter även annan funktionalitet så som inloggning.
För presentation så utvecklade vi en Angular-applikation. Eftersom all information redan är sammanställd och färdigbearbetad så är det både snabbt och enkelt att söka och sortera mellan flera tusentals indikatorer. Men med dessa stora datamängder så kan det bli tungt för många grafritare då tidsserie-data med historik leder till otroligt många datapunkter. I vår klient använder vi oss av Highcharts som på ett effektivt sätt kan rita upp väldigt många datapunkter otroligt snabbt. En annan stor fördel med Highcharts är att den går att anpassa nästintill oändligheten, så att man får precis den visualiseringen man vill.

Alla dessa komponenter från insamling till presentation leder till en blixtsnabb portal som kan presentera väldigt stora mängder realtidsdata inom några millisekunder. Det är ett oslagbart snabbt gränssnitt med nästintill obefintlig fördröjning. Så anlita oss för att ge din NOC och dina kapacitetsplanerare möjligheten att hålla sig uppdaterade och få tillgång till detaljerad information direkt när de behöver det!