Skip to content
Menu

Tjänster

Compose IT har fokus på lösningar inom IT Operation, IT Service Management och Application Performance Management. Vi hjälper företag med att få en samlad övervakning av hela den digitala IT-infrastrukturens alla komponenter. Genom monitorering och automatiserade åtgärder hjälper vi er att säkerställa servicenivån.

Search & Analytics

En viktig komponent för att analysera data är ett riktigt bra sökverktyg och att man kan göra det i realtid. Kan man sedan kombinera det med både egenutvecklade lösningar liksom anpassade COTS är nyttoeffekten stor. Det handlar om allt ifrån insamling av loggar eller indexering av miljontals dokument för snabbsökning och att det finns alternativa möjligheter att synliggöra och presentera resultaten så att relevanta verktyg kan effektivisera och förenkla din tillvaro.

Ett unikt verktyg som hjälper dig att upptäcka och undvika prestandaproblem innan de påverkar verksamheten.

Moderna applikationer är komplexa, med många delar som interagerar och hög förändringstakt. Samtidigt driver digitaliseringen fram att verksamheten är mycket beroende av att interna och externa applikationer alltid är tillgängliga och att ändrade användningsmönster snabbt kan analyseras.

Network Performance Management är en del av IT Infrastructure Performance Management. Inom detta funktionsområde hanterar man prestanda och tillgänglighet på alla typer av digital utrustning så som nätverk, IoT-enheter, servrar, applikationer, databaser och virtualiseringsplattformar.

AIOps handlar om att på rätt sätt hantera alla de tusentals händelser som inträffar i IT-systemen, och automatiskt kunna avgöra vilka som larm kräver åtgärder.

Stockholm

Sjöängsvägen 5
192 72, Sollentuna

Ring: 08-793 66 40

Gävle

Första Magasinsgatan 19, Gävle

Ring: 08-793 66 40

Östersund

Infanterigatan 20c, Östersund

Ring: 08-793 66 40

Örebro

Drottninggatan 29, 
Örebro

Ring: 08-793 66 40

Gasell_vinnare_2016_2-opti
Barnsupporter_2023_SoMe_Juni_440x220-For-Linked-IN
AAA-Compose-IT_

Copyright © 2005-2024 Compose IT Nordic AB. Headquarters: Stockholm, Sweden.
All rights reserved. Compose IT Nordic AB. Sjöängsvägen 5, Sollentuna. Organization number: 556840-9840