Compose Operation Platform – COP

Compose Operation Platform (COP) är en komplett nyckelfärdig lösning för centraliserad drifthantering.
COP är byggt på kraften i fault-management lösningen från IBM Netcool och datahanteringsfunktioner från Elastic. COP kompletteras med en performance-management från SevOne.
Vi har tagit vår erfarenhet från att arbeta med många kunder i olika segment och gjort en lösning för att hantera det vi ser är viktigt och skapat funktioner för att möjliggöra flexibel och effektiv hantering av driftsplattformen över tid.
COP är inte bara programvara, det är också datamodellerna , processerna och procedurerna som stöds av verktyg för att hantera lösningen på ett effektivt sätt.
Om så önskas erbjuder vi förutom installation, komplett drift och underhåll av lösningen som komplement till support för de inkluderade komponenterna från IBM, Elastic och SevOne.

 

Powerful

Felhantering, förmågan att ta emot eller samla händelser, från praktiskt taget alla tänkbara och otänkbara källor, att normalisera, deduplicera, korrelera och lägga till operativt samt affärsmässigt sammanhang till varje händelse ligger i hjärtat av Compose Operation Platform. Genom detta kan vi därigenom automatiskt prioritera och filtrera fram vad som är viktigt.
Netcool är mycket kraftfull och är ursprungligen byggd för att hantera enorma mängder händelser i telekommiljöer och kan skalas både horisontellt och vertikalt för att tillgodose de mest krävande miljöerna.
Vi stöder lösningar idag i olika miljöer som sträcker sig från traditionell IT, telekom och fysisk infrastruktur hela vägen till IoT-lösningar för globala miljöer. Även om de flesta av våra kunder använder COP för IT och IT-relaterad miljö har vi också kunder som inte är relaterade till IT alls och hanterar händelser och varningar från saker som rulltrappor, hissar, maskiner, miljösystem, radio och till och med olika typer av lyftkranar.

Flexible

COP är mycket flexibel. Alla fält, filter, vyer och attribut kan anpassas och användas på ett sätt att vi kan anpassa lösningen för dina behov och Ert sätt att arbeta.
Denna flexibla förmåga medger bland annat att ett nytt källsystem kan läggas till utan att påverka ditt sätt att arbeta och vi ser att källorna kan hållas så enkla som möjligt. Detta möjliggörs tack vare en design där Er affärslogik hanteras av Compose Operation Platform, COP och inte i själva källsystemen.
Vi har en vedertagen best-praxis för införande av COP, men vi vill betona att om specifika krav för din unika miljö uppstår kan COP enkelt anpassas efter dina behov.

Secure

Precis på samma sätt som arkitekturen och användbarheten är flexibel så är säkerheten det också. Allt från kryptering av kommunikation och data i vila, individuell eller rollbaserad åtkomst till audit-trails och kontextbaserad larmåtkomst kan, om så krävs, konfigureras.
Baserat på vår erfarenhet råder vi Er till viss försiktighet kring att sätta för höga säkerhetskrav kring systemet. Informationen som skapas och hanteras av denna operationsplattform kan vara mycket användbar långt bortom användarna på första och andra raden i operationscentret. Ju mer den insamlade information används i din organisation desto högre blir datakvaliteten och därmed ökar värdet. Det blir en positiv spiral.
AD-integration och kryptering av kommunikation ingår i standarduppsättningen. Säkerhet är naturligtvis viktigt men bör alltid balanseras med användbarhet.
COP har de kapaciteter som krävs för att kunna distribueras i miljöer av militär kvalitet.

 

Value

Genom att använda COP som din operationsplattform kommer du att ha en lösning som kan stödja dina ansträningar oavsett om du kör traditionell ITIL, DevOps eller syftar till AIOps och Closed-Loop-Operation. Många av våra kunder använder COP framgångsrikt samtidigt  som de har en blandning av dessa.

COP ger dig en både flexibilitet samtidigt som den har en robust kärna. Till detta kan du utveckla valfritt antal lösningar anpassade efter dina processer, procedurer och strategier..

Det finns ett talesätt – den enda konstanten är förändring. COP är designat med detta i åtanke. Vi vet att teknologier kommer och går och övervakningssystem och EMS(källsystem) med dem. Vi vet att du som företag förändras, decentralisering och centralisering varieras över tid och att uppköp eller avyttringar inträffar när marknaden förändras.
Under allt detta kan COP anpassa, utveckla och stödja dina krav.
Om du inte vill ta oss på orden, titta på våra kunder:
Många av dem har kört iterationer av COP i 10+ år med samma kärnstruktur, samma event-process och samma centrala driftsplattform, mer livskraftig än någonsin.