Hemester 2020 – eller så säkrar COP radiovågor på sjön

Hemester 2020 – eller så säkrar COP radiovågor på sjön

Är du också en av de närmare 40 % av befolkningen som vanligtvis brukar åka utomlands, men som i år semestrade på hemmaplan? Sommaren 2020 kan gå till historien som året vi hemestrade på riktigt – på sjön, på väg, på golfbanan eller i sommartorpet.

Tomas Henäng, IT-konsult på Compose IT Nordic AB, var en av alla oss som semestrade på hemmaplan. Och som även tillbringade en hel del arbetstid ute hos en av sina större kunder, ett företag som bland annat tillhandahåller kommunikation för både slutanvändare och företagskunder. Kommunikation som kan bli livsviktig – om båten går på grund, det stormar runt torpet eller vägen är översvämmad. Då måste vi kunna få kontakt med omvärlden, vare sig det är med släkt och vänner, sjöräddningen eller larmcentralen.

Höga krav

Tomas fokus är den kundanpassade lösning från Compose IT som övervakar samtlig IT-relaterad nätverksutrustning för kundens olika verksamheter, som t ex media- och kommunikationssystem via både fastnät och radiolänk.

Kunden har krav på sig att logga larm och event utan undantag (inte ens för ”oviktiga” larm) i sin infrastruktur. De hade sedan tidigare ett övervaknings- och larmsystem av äldre modell. Med ökade krav på central övervakning, en ”central fokalpunkt” för alla event och larm i hela IT-nätverket, behövde kunden ett mer avancerat och fullskaligt system och det är där COP kommer in. För att säkerställa kundens uppdrag om kontinuerlig loggning av event och säker IT-drift valde Compose IT att implementera COP – Compose Operation Platform – som lösning.

Från början var det endast tänkt att just övervaka och logga händelser i det befintliga logg-systemet, men med tiden har en fullskalig COP lösning implementerats för central övervakning av samtlig IT-relaterad nätverksutrustning, som radiolänkar och övriga elektroniska kommunikationer med krav på hög driftsäkerhet.

Exempel på utrustning och komponenter som ingår i lösningen:

 • Utrustning för både fasta nät och radionät rapporterar in till COP genom både aktiv och passiv övervakning. I stort sett all utrustning på denna kund använder SNMP traps för att skicka in informationen om hur status är på utrustningen.
 • De traps som skickas in finns definierade i MIB-beskrivningsfiler som levereras med produkterna, vilket gör att COP lätt kan tolka innehållet och göra informationen tillgänglig på ett ögonblick i form av event som presenteras för operatörerna.
 • COP har sedan möjlighet att filtrera information på en mängd olika sätt och presentera det i olika larmlistor och dashboards.
 • COP har också möjlighet att berika larmen med information ur databaser (vanligen CMDB) och att integrera med ärendehanteringssystem för att skapa ärenden till ärendegrupper med enkelt handgrepp för operatören eller helt automatiskt.

Med COP erbjuder Compose IT flera avancerade tilläggsfunktioner, såsom

 • Grafiskt användargränssnitt med möjlighet att integrera dashboards för att visa information ur event och/eller andra datakällor som t.ex:
  • Historiska larmdatabasen
  • Ärendehanteringssystemet
  • Performance data (om man samlar detta från utrustningen)
 • Skapa egna verktyg för att interagera med inkomna event.

COP är byggt på Netcool plattformen, en IBM standard, som gör det mycket kostnadseffektivt i förhållande till den prestanda som levereras. I COP kan vi även integrera lösningar med Elastic som bas. Elastics komponenter lämpar sig synnerligen väl för insamling, bearbetning, lagring, sökning och visualisering av t.ex. performance data. Hos denna kund används Elastic hittills för att tillhandahålla historiskt eventdata på ett sätt som ger snabb sökning i en stor mängd data. Det kommer garanterat komma fler användningsområden allt eftersom möjligheterna med Elastic uppmärksammas.

En (enkel) utmaning

Det ursprungliga systemet var annorlunda uppsatt från början, med en unik id på varje larm oavsett om det var samma larm som återkom igen och igen. Med COP finns möjlighet att sätta upp olika larmgrupper, något som var aktuellt för denna kund. Det innebär en enklare överblick som ger bättre förståelse för vad som är nytt respektive återkommande larm.

Exempel:

 • I stället för 1 000 olika larm-id (ett för varje instans av ett event) så kan man skapa larm-id som är en viss typ av event. Om det t.ex. kommer in 1 000 larm av en larmtyp så behöver man bara visa ett event i larmlistan, med en räknare som visar hur många som kommit två fält som visar när det första och det senaste eventet kom in till COP.
 • Detta hjälper förstås driftansvarig, som inte behöver hamna i ett läge där man ”inte ser skogen för alla träd”. (Det är en standardfunktion i COP, som är av stort värde för kunden när eventen har definierats på detta sätt)

Med Tomas och Compose IT’s unika kunskap om IBM Netcool och djupa kompetens inom just IT övervakning har projektet vuxit i takt med ökat förtroende, komplexitet i tjänsten och inte minst med aspekter som krav på säkerhet, tillgänglighet och robusta lösningar för den samhällsviktiga funktion som kunden tillhandahåller.

Till sist, vad är det viktigaste du vill att läsaren ska komma ihåg?

”Kan inte nog understryka nyttan av den kompetens och mervärde som en aktör som Compose IT kan bidra till för kundnyttan”, svarar Tomas. ”Det är stor skillnad på att köpa en standardprodukt direkt från leverantörer, där du själv behöver stå för kunnandet att kundanpassa det, att utveckla egna add ons och att sköta drift och underhåll av det. I längden blir det mycket mer kostnadseffektivt med en specialist som hjälper till med den delen”.

Dessutom har de många årens samlade erfarenhet i ett företag som Compose IT, bidragit till funktioner som bygger på anpassning av produkterna, för att effektivisera användningen av dem.

”Vi erbjuder Compose Collection , i tillägg till Netcool-lösningen som vi vet effektiviserar användningen av produkterna. Som exempel kan nämnas dynamisk eventhantering, där man inte behöver skriva nya regler för varje nytt meddelande som man vill automatisera hanteringen av. Man går istället in i ett grafiskt användargränssnitt och klickar i de funktioner som man vill ska verka på eventen” avslutar Tomas Henäng.

Om Compose IT Nordic AB

Med över 600 000 arbetstimmar har Compose IT samlat på sig en gedigen kompetens och erfarenhetsbank. Det är den banken som våra kunder drar nytta av idag, och som ligger bakom våra systemlösningar. Är du också i behov av en mer kontrollerad IT-miljö? Kontakta oss  

Välkommen till Compose IT!