Så säkras IT-tillgänglighet i vården med COP

Full övervakning av hela IT-systemet  ger sann bild av IT-tillgänglighet

Men vi tar det från början. Kunden hade en stor mängd olika typer av övervakningssystem i sin IT-infrastruktur, men saknade en samlad bild över sin IT-tillgänglighet. De sökte därför en leverantör med ett system som kunde ge dem en bättre överblick och som kunde interagera med både befintliga och framtida system i deras IT-miljö.

Dessutom behövde systemet kunna inkludera kartor, t.ex. Google Maps. Kartorna hjälper till att identifiera det geografiska läget för alla de vårdcentraler, sjukhus och tandläkarmottagningar som är uppkopplade i samma IT infrastruktur.

– Ett avbrott i IT-driften försvårar och försenar tillgängligheten och gör det ibland omöjligt för vården att nå journaler och bokningssystem. Då gäller det att snabbt kunna lokalisera och åtgärda problemet, säger Markus Carlsson.

Målet för kunden var att skapa en snabbare felsökningsprocess och incident-hantering, och att Service Desk skulle få en bättre överblick och därmed kunna lösa problem proaktivt, redan innan de inträffar.

Kundens målbild var tydlig och innehöll:

 • Full förmåga för övervakning av kundens hela IT-infrastruktur
 • Ökad proaktivitet inom förvaltningsorganisationen
 • Snabbare återkoppling till verksamhet vid fel, samt minskade åtgärdstider vid incidenter
 • Enklare daglig hantering vid felbilder
 • Minimera manuell hantering vid incidenter – med koppling till aktuellt Ärendehanteringssystem
 • ETT överordnat verktyg för alla IT-relaterade övervakningslarm
 • Enkel hantering av rapporter och SLA för att följa upp IT-tillgänglighet

 

En lösning som levererar

Lösningen som implementerades är Compose Operation Platform COP baserad på IBMs plattform Netcool. Några av de tjänster och applikationer som också ingår i leveransen är bland annat Dynamic Event Management och Dynamic Dashboard båda moduler från Compose Collection. Av bara farten har ytterligare tjänster implementerats, bland annat en kundanpassad applikationsövervakning för ett helt nytt system i IT-infrastrukturen.

På frågan om hur Compose IT fick äran att leverera projektet svarar Markus ”På rekommendation”.

– På kundens uppdrag fanns redan en förstudie framtagen som presenterade förslag på ett lämpligt övervakningssystem. I den förstudien rekommenderades Netcool som primärt val av lösning, berättar Markus.

Baserad på förstudien sållades därefter två leverantörer ut, ett San Fransisco-baserat IT företag och Compose IT. Efter en demo av COP och Netcool stod det klart att valet föll på svenska Compose IT. Att COP var den överlägset bästa systemlösningen för de mål som kunden hade med ett övervakningssystem stod också klart tidigt, säger Markus, och nämner några av de kriterier som COP levererar på:

 • Helhetsbilden – att säkra upp att ”rätt person får se rätt larm vid rätt tid” tack vare rätt prioriteringar. Med COP visas enbart den information som någon förväntas agera på, och därmed undgår användaren den ”larmblindhet” som är vanlig, där NOC eller Service Desk till slut inte ser skogen för alla bara träd och därmed missar att åtgärda viktiga larm
 • Larmklassificering – med Compose Collection modulen Dynamic Event Management klassificeras inkommande event dynamiskt, och allt sker via ett användarvänligt GUI vilket gör det enkelt för den som är systemansvarig. På så sätt säkerställer vi att rätt larm får rätt prioritet och visas för rätt person. Systemet hanterar även beredskapsgrupper med tillhörande beredskaps-schema, och kan med automatik notifiera rätt person direkt via sms
 • Visualisering – med fördefinierade widgets som finns tillgängliga i Dynamic Dashboard är det enkelt att bygga en Dashboard uppfyller användarkrav och behovet av kartor. Exempel på detta är den GIS baserade kart-widgeten som plottar ut larmen på Google Maps
 • Snabbhet – en mycket driven beställare och projektledare hos kunden ville ha ett fungerande övervakningssystem att demonstrera för nyckelpersoner senast till midsommar. Compose IT var snabba på att kunna få ett demonstrerbart system på plats redan i maj! Detta var möjligt tack vare ett agilt arbetssätt med strategiska sprintar och ett metodiskt projektarbete med väldefinierade steg

Till detta kan nämnas att Kunden nu har en lösning som verkligen kan mäta IT-tillgänglighet.

Visualisering med IBM Agile Service Manager (ASM)

I den kundanpassade lösningen som implementerats finns en container-baserad applikation som gör visualisering möjlig.

– Tänker då främst på Agile Service Manager (ASM) som är inkopplad mot kundens vCenter, berättar Henric Fondelius, IT Konsult som också är del av projektteamet för denna kund.

ASM erbjuder en komplett överblick och kontroll över en dynamisk och komplex infrastruktur med tjänster som ständigt förändras.

– ASM låter dig välja ut en server eller nätverksresurs och sen presentera en överblick över hur den är kopplad till andra enheter, både i realtid och under vissa tidsperioder. På det här sättet kan man snabbt lokalisera och lösa problem, förklarar Henric.

ASM består av många olika applikationer som arbetar tillsammans i Docker containers, som i sin tur är samlade i en Server Farm. Exempel på applikationer som ingår är:

 • Apache Kafka – message bus som effektivt konsoliderar topologi data från flera källor
 • Zookeeper – snabb, distribuerad och skalbar synkroniseringsservice
 • Elasticsearch – distribuerad sök och analysmotor som är skalbar och pålitlig

– ASM är dessutom prisbelönt i den årliga desgintävlingen ”Indigo Design Awards” 2019, det är för oss ett kvitto på att IBM Agile Service Manager är riktigt bra, säger Henric Fondelius.

Topologiexempel ASM

Det är inte bara kartor som visualiseras för kundens Service desk, utan genom ASM GUI kan systemansvarige även få en samlad bild över problem och samband i hela IT infrastrukturen.

Länk till bild och mer om ASM: IBM Agile Service Manager

– Det har varit ett stort och spännande projekt som vi drivit under året med slutleveranser nu i sommar. För de kunder som önskar, finns också möjligheten att teckna ett drift & förvaltningsavtal med support och stöd från Compose IT, avslutar Markus Carlsson.

________________________________________________________________

Med över 600 000 nedlagda arbetstimmar  på  framförallt IBM Netcool har Compose IT samlat på sig en gedigen kompetens och erfarenhetsbank. Det är den banken som våra kunder drar nytta av idag, och som ligger bakom våra systemlösningar. Är du också i behov av en mer kontrollerad IT-miljö?

Välkommen att Kontakta oss så berättar vi mer om hur COP kan hjälpa dig att få en samlad bild över just din IT-infrastruktur!

(*Källa: ”Vården i Siffror” och ”TLV”)

 Fotnot: av avtalsmässiga skäl namnger vi inte kunden