Compose Collection 2022

Förenklat kan man säga att Compose Collection är namnet på vårt samlade kapital av investerad tid och kunskap. Vi har genom åren samlat på oss över 600 000 timmars erfarenhet och söker hela tiden efter smartare sätt att få ut snabbare och bättre värden i våra kunders IT-miljöer.
2022 kommer med en hel del nyheter som beskrivs nedan tillsammans med respektive modul.

Generell beskrivning

Compose Collection ingår i Compose Operation Platform (COP) och är en gedigen samling av färdiga script, avancerade automationer, rapporter och dashboards som Compose IT har utvecklat till en användbar verktygslåda.

Med vår erfarenhet av att arbeta nära våra kunder har vi lärt oss vad som behövs för att snabbt komma igång med lösningen och på ett kostnadseffektivt sätt få ut det mesta av både teknik och organisation.

Compose Collection portföljen består av sju olika moduler där varje modul har sin specifika egenskap och funktion. De olika modulerna, som kan användas tillsammans eller var och en för sig, utvärderas och uppdateras kontinuerligt med funktioner som våra kunder har efterfrågat eller som vi själva kommit fram till skapar ett mervärde. Som kund hos Compose IT får du naturligtvis tillgång till dessa uppdateringar så fort de finns allmänt tillgängliga.

Genom att använda de olika modulerna i Compose Collection får du snabbt och enkelt en nyckelfärdig lösning som är användbar och redo att omgående skapa värden och användarvänlighet i din IT Operations.

Läs hela texten här: Compose Collection 2022.