IT Operations Assessment by Compose IT

Click for English version

Funderar du ibland över hur ditt IT Operations ”egentligen” fungerar? Är ni på väg mot AIOps? Hur ska DevOps samverka med den traditionella driften?

2021-02-23

Nytt tjänsteerbjudande från Compose IT

Compose IT har arbetat med tjänster och lösningar inom IT Operations i mer än 25 år och vi får ofta frågan om vi kan hjälpa till med en genomlysning av allt från verktygsstöd och processer till organisation. Ibland agerar vi bollplank men allt oftare blir vi rådgivande experter inom IT Operations.

För att möta denna efterfrågan och baserat på vår erfarenhet och unika kompetens inom området, har vi nyligen lanserat en helt ny tjänst – IT Operations Assessment – som med hjälp av enkla verktyg och metoder, dessutom till en rimlig investering, ger dig en värdefull nulägesanalys av ditt IT Operations och en rekommendation om vägen framåt.

Den nya tjänsten från Compose IT analyserar organisationens förmåga att upptäcka, bedöma och eskalera faktiska eller potentiella störningar i infrastrukturen och tjänsterna för att skapa förutsättningar för en problemfri IT-leverans.

Resultatet av analysen kan utgöra grunden för att gå mot en mer proaktiv och automatiserad IT-drift och därigenom höja både effektivitet och kvalitet i dina IT-tjänster.

Varför IT Operations Assessment?

Syftet med IT Operations Assessment är att kartlägga organisationens IT-drift med fokus på nuvarande driftsfunktioner och kopplingar mellan övervakningskapaciteten och dess tillämpning inom IT Service Management.

Ofta har företag de flesta pusselbitarna på plats men tenderar att fokusera på symptombärare, t.ex. verktyg eller egen kompetens. Vi ser ofta att det gärna blir kostsamma tekniska projekt när det snarare är sambanden som är avgörande för att mogna i sin förmåga.

Vår tjänst IT Operations Assessment hjälper dig att fokusera på det som skapar värde!

Analysen utvärderar dina system och processer mot best praxis och hjälper organisationen att planera för framtiden.

Exempel på analysområden

  • Nulägesanalys av den aktuella situationen
  • IT-driftens effektivitet och proaktivitet
  • Resursutnyttjande
  • Hur man utvärderar underleverantörers efterlevnad av operativa processer
  • Användning av system och automatisering för att stödja IT-verksamheten

Hur genomförs en IT Operations Assessment?

Grunden i vårt assessment består av ett frågeformulär innehållande ett hundratal frågor relaterade till IT Operations. Beroende på organisationens storlek genomförs också 5-10 djupintervjuer med i förväg identifierade nyckelpersoner inom organisationen, t.ex. IT chef, IT Operations chef, driftansvarig eller andra lämpliga personer inom organisationen. Samtidigt görs en analys av processer och rutiner som används i IT-verksamheten.

En viktig del är vår IT Operations Maturity Model, eller på svenska mognadstrappa, som vi använder för att identifiera driftorganisationens mognad. Modellen är central i vår bedömning och kan användas för beslut om förflyttning mot en högre grad av automation och proaktivitet.

Resultat från IT Operations Assessment – leverabler

När analysen är genomförd presenterar vi vår analys innehållande organisationens nuvarande mognadsgrad och åtgärder som behövs för att gå till nästa nivå samt rekommenderade aktiviteter, rangordnade efter prioritet.

Du kommer efter vårt arbete ha en ökad förståelse och kunskap om hur ert företags IT Operations fungerar och hur du med hjälp av proaktivitet och kontroll kan uppnå en effektivare IT-drift.

Kontakt

Hör av dig till oss här https://compose.se/kontakt/ så berättar vi mer om tjänsten och hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag.

Välkommen till Compose IT!

Beskrivning PDF dokument: IT Operations Assessment – Beskrivning 2021-03-11 rev A