Compose Operation Platform (COP) i drift hos en av våra större kunder

2020-06-11

Letar du efter möjligheter att få bättre kontroll på din IT-miljö?

Genom central IT-övervakning får våra kunder ett bättre beslutsstöd för sin verksamhet och inte minst blir de en ännu bättre beställare och kravställare på sina underleverantörer.

Läs mer om när Ludvig Hellspong, en av Compose IT’s erfarna och kompetenta IT Konsulter, berättar om hur en av våra kunder använder Compose ITs lösningar – och vilka problem den löser:

https://compose.se/uppdrag/cop-collection-i-drift/

Mer om Compose Operation Platform:

https://compose.se/uppdrag/cop-compose-operation-plattform/