Search and Analytics

Sök, och du finner hur enkelt du kan göra det komplexa

An important component for analyzing data is a really good search tool that works in real time. If one can then combine it with both proprietary solutions and custom COTS, the utility effect is great. It is all about collecting logs or indexing millions of documents for quick search, so that there are alternative possibilities to make visible and present the results so that relevant tools can streamline and simplify your existence.

Utmaningen

De flesta av våra kunder har själva ett högt tekniskt kunnande och är utvecklingsdrivande inom sitt område. Det gör att vi i många fall agerar som bollplank i val av lösning eller integration. Kanske vill man först själva testa i mindre skala och därmed också definiera sina krav och önskemål för att senare få en mer översiktlig bild över hela lösningen och dess arkitektur. Inte minst vill man få ett grepp om kostnad för drift, utveckling och förvaltning och göra en jämförelse med COTS eller befintlig lösning.
I många fall handlar det också om funktionalitet som inte är realiserad tidigare och där man snabbt behöver få en sökhantering på plats, en komplettering. Vi levererar bland annat utökade data och loghanteringslösningar till befintliga COTS implementationer.

Lösningen

Elastic Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana, Beat) är enkel och skalbar för sökdrivna lösningar med verktyg för att analysera data. Det är ett intuitivt verktyg för monitorering och hantering som ger möjlighet till visualisering och kontroll.
Genom att kombinera Elasticsearch, Logstash, Kibana och Beat får man realtidsinsikter från både strukturerade och ostrukturerade datakällor. Med Elastic kan man börja i liten skala för att sedan växa i takt med de krav och volymer som finns i verksamheten.

Leverantör

Vi har valt att samarbeta med Elastic. Dels för att produkten är open source, den är gratis och för att det finns ett stort nätverk att diskutera och byta idéer och lösningar med.
Samt för att support och utökad funktionalitet finns tillgängligt via abonnemang.
Elasticsearch är en av de mest populära sökprodukterna på marknaden som används flitigt men ofta under helt andra namn då den är ok att modifiera och distribuera produkten.

 

Våra verktyg

Kontakta oss