Anpassa informationen efter behoven

Anpassa informationen efter behoven

Vi har massvis med information om hur våra IT-miljöer står och går. En allt större utmaning i större organisationer är hur informationen görs tillgänglig. Beroende på vad man har för roll eller uppgift vill man få informationen presenterad på ett sätt som passar sin egen avdelnings roll eller fokus. Data tenderar att öka över tid, vilket gör att det blir alltmer viktigt att dels förstå informationen dels kunna behandla och presentera den på ett relevant sätt.

Tekniskt perspektiv

Teknik-team vill ofta kunna se hela nätet och serverparken samt vad som händer i den. Mindre team vill kunna zooma in och endast se sina valda delar, och applikationsteam vill gärna se vad som händer i sin applikation. Förutom att larma vill man också kunna använda sina verktyg för felsökning och orkestrering.

Driftperspektiv

Ett vanligt scenario är att operations-ledning vill ha information presenterad på en övergripande nivå som ger svaret på frågor som: hur fungerar min leverans? Håller vi våra SLA:er och leveranstider? Trafikljus är vanligt förekommande.

En större NOC vill ofta ha en tvättad larmlista där man före presentation har utfört korrelering och deduplicering. Automatisk eller semiautomatisk generering av incidenter till ITSM-verktyg är ett ofta förekommande behov. Berikning av informationen görs ofta med integration mot CMDB.

Tjänsteperspektivet

Det blir allt vanligare att man vill visualisera och rapportera även utifrån ett tjänsteperspektiv. Man vill se utveckling och trender över tid, samt kunna förutse problem innan de inträffar.

Många företag har ofta det mesta som behövs för att åstadkomma detta på plats. Den stora utmaningen handlar om att föra systemen samman och integrera mot ITSM-verktyg och CMDB samt orkestrera och visualisera.

Slutligen

Känner du igen dig i något av ovanstående?
Vi arbetar med en mängd övervakningsverktyg som spänner ifrån nätverk till applikation och slutanvändare. Inom IT Operations Management bidrar vi med kompetens kring processer och arbetssätt samt verktyg för att automatisera din eventhantering och larmhantering.

Du kanske letar efter en AIOps lösning som skall ”lösa” allt, läs mer om det här: