Övervakning av IoT enheter

När vårt samhälle blir digitalt och olika system eller produkter kommunicerar med varandra produceras stora mängder data. Värdefull data som ger insikt genom visualisering och tolkning.

2021-05-25

Enkel och värdefull övervakning av IoT enheter

Det finns sätt att få ut betydligt mer värde genom att ta det till nästa nivå och analysera hur infrastruktur och data mår. Det kan t.ex. röra sig om vindkraftverk, maskiner, lyftkranar, fordon, oljeplattformar, broar, lokaler eller inventarier av alla slag som kan kommunicera. Att ta tempen på infrastrukturen under hela dess livscykel blir en affärskritisk process. Speciellt eftersom det kan kosta mångmiljonbelopp om produktion eller distribution stannar på grund av någon oanmäld brist.

Genom att centralisera all information till en och samma punkt finns möjligheten att dra logiska slutsatser, korrelera information mot varandra och notifiera rätt person vid rätt tid, både proaktivt och när det verkligen gäller.

Nedan beskriver vi ett av våra kundprojekt och hur du med hjälp av Compose Operation Platform (COP) kan skapa just detta.

Övervakning av IoT enheter med Compose Operation Platform

Bakgrund och förutsättningar

 • 12 000 enheter världen runt
 • Samtliga enheter uppkopplade via mobilnätet
 • Sensorer som mäter kraft, bromsbelastning, temperaturer etc etc.
 • Gemensam Data Lake med både strukturerad och ostrukturerad information
 • Åtgärdsbeskrivningar i PDF format
 • Manuella rapporter

Utmaningar

 • Olika format på data
 • Många olika varianter av enheter
 • Asset och inventory information utspridd i olika databaser

Framgångsfaktorer

 • Mål- och kvalitetsmedvetna kravställare
 • Framåtsträvande projektmedlemmar
 • Stor mängd data

Genomförande
Genom Compose Operation Platform (COP) skapade vi ett insamlingslager för att på ett ordnat och strukturerat sätt samla in all den information som fanns tillgänglig i Data Laken. Genom att normalisera informationen gavs möjligheten att centralisera all data i ett och samma gränssnitt.

Vi integrerade COP mot de befintliga inventory och asset systemen och berikade insamlad data med affärsinformation, SLA information och geografisk positionering. Vi gjorde om de tidigare databladen för felsökning till en strukturerad och sökbar knowledgebase.

Med hjälp av ”Dynamic Event Management” kunde vi sedan klassificera inkommande data och prioritera händelser baserat på allvarlighetsgrad där nyckling kan göras både på larmtyp, enheten som larmet kommer ifrån och/eller tid på dygnet.

Ovanpå detta skapade vi att visuellt tilltalande GUI där man enkelt kan se de mest prioriterade eventen och de som man bör göra något åt. Samtidigt har du både tillgång till enhetens geografiska placering via Google Maps och en åtgärdsbeskrivning kopplad direkt till den inträffade händelsen.

Resultatet

 • Inbox för Operation Center där larm som behöver åtgärdas syns i realtid
 • Åtkomst till kartpositionering och åtgärdsbeskrivning genom ett klick på larmraden
 • Geografisk samlad översiktsbild med gällande larmstatus
 • Viktiga larm prioriteras och är synliga
 • Information tillgänglig för bearbetning av eftermarknaden
 • Tidigare okänd information om t.ex. överbelastning, slitna bromsar eller andra komponenter blir direkt tillgänglig
 • Tack vare geo positionering kan meddelande skickas till närmaste service- eller samarbetspartner

Fördelar

 • Lösningen är applicerbar på vilken uppkopplad enhet som helst
 • Kort implementationstid
 • Realtids information tillgänglig för flera intressenter
 • Rätt information, till rätt person vid rätt tillfälle
 • Proaktivitet och kontroll

Mobila uppkopplingar gav nya affärsmöjligheter!

Kontakt och mer information

Vill du veta mer om hur du kan koppla upp just dina IoT enheter och på så sätt skapa nya affärsmöjligheter? Kontakta oss så visar vi hur du gör för att komma igång.

Välkommen till Compose IT!