Dynamic Event Management v.4.4.1

Ny release av Dynamic Event Management!

Våra moduler i Compose Collection fortsätter att utvecklas. Nu finns version 4.4.1 av Dynamic Event Management tillgänglig för våra kunder. Boka in din uppgradering redan idag!

Läs vidare om alla nya spännande och värdefulla funktioner i den nya versionen jämfört med 4.0.

Duty

Duty får en ny funktion – Det finns nu möjlighet att skapa beredskapsgrupper med tillhörande beredskapsschema. Medlemmar i beredskapsgruppen läggs upp som mottagare av SMS/Push och kan sedan i de nya GUI funktionerna läggas till i en beredskapsgrupp med tillhörande schema.
Systemet hanterar sedan att rätt mottagare får rätt information vid rätt tidpunkt.

Timebased

Timebased rule har fått utökad funktionalitet och kan nu sättas som Hourly, Weekday, Monthly och Yearly.

Enable/Disable

Enable/Disable funktionalitet är infört för att enkelt kunna aktivera/avaktivera en regel.

Change log

En Change log finns nu tillgänglig för spårbarhet på alla förändringar på respektive regel. Change loggen nås via View Classified/Unclassified rules.

Summary

Summary funktionen är utökad med valen Before, After och Replace.
Om en regel med automatik läggs upp som oklassificerad adderas Summary raden som ”Rule Name”.

Exeption Handle

Exeption Handle för felaktigt inskrivna SQL matcher har införts. Vilket resulterar i en ”Disabled” regel.
Om en regel avaktiveras med automatik p.g.a. felaktig syntax, syns detta i ”Change Log”.

Instance

Ett nytt begrepp införs – ”Instans”. Detta innebär att man kan ha flera regeldatabaser och editera samt lägga till regler i olika instanser (Databaser). Detta innebär således att du från samma GUI kan hantera regler från t.ex. Production och Pre-Production eller från olika delar/installationer av systemet.

Preferences

Funktionen ”Preferences” är nu personlig vilket innebär att respektive användare själv kan välja vad som ska visas. Likaså finns möjligheten att välja sin ”default” instans.

Buggfixar

Samtliga upptäckta buggar sedan version 4.0 är åtgärdade.

Teams

I version 4.4.1 finns nu möjligheten att integrera med Microsoft Teams. Teams blir en ny checkbox under Event Actions där du också har möjlighet att välja vilken kanal som meddelandet ska gå till.

Jira

Integration mot Jira finns nu som ytterligare val under Event Actions där man också har möjlighet att styra sin Ticket mot rätt mål.

View Classified/Unclassified Rules

Show History by EventID är utökad med Show History by RuleID.
”Export to CSV” och ”Export to Excel” finns nu tillgänglig som knappval för exportering av regler.

Hela ”View” delen har fått en översyn och tabellen genereras nu snabbare. Dessutom finns en ny sökfunktion för filtrering av resultatet, paginering av urvalet och möjlighet att välja hur många rader som ska synas.

Kontakta oss idag för att boka in en uppgradering eller om du vill veta mer om Dynamic Event Management och de fördelar som den ger.

Läs mer om Compose Collection och de ingående modulerna här.