Compose IT´s kundnöjdhet fortsätter att öka under 2020

Click here for English version

Stockholm 14 januari 2021

Compose IT´s kundnöjdhet fortsätter att öka under 2020

Det oberoende konsultbolaget Great Consulting genomför varje år en kundundersökning på de existerande kunder som Compose IT har i Sverige, Norge och Finland.

Svaren i undersökningen bedöms utifrån Compose IT´s förmåga att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina existerande kunder samt den totala kundnöjdheten. Undersökningen utgår från kundupplevda värden och kvalitet och genomförs via djupintervjuer i 3 olika steg.

Resultatet från 2020 visar bland annat:

  • Siffrorna visar på att kunderna värderar sitt partnerskap med Compose IT högt, och att de tjänster som Compose IT levererar möter deras behov
  • Undersökningen visar att den övergripande relationen med Compose IT som leverantör har stärkts
  • 100 % av kunderna kan rekommendera ett samarbete med Compose IT till andra organisationer
  • Tydlig bild att kunder har ett önskemål om utökat samarbete med Compose IT inom den närmaste framtiden
  • Upplevd stark förmåga att Compose IT lever upp till sina värdeord (Engagemang, Kompetens och Glädje) samt att man lever upp till den övergripande målsättningen med sina kundsamarbeten

Att vi på Compose IT ser en ökning i den totala kundnöjdheten är något som gör mig som VD väldigt stolt och glad. Undersökningen visar på en stärkt övergripande relation mellan oss på Compose IT och våra existerande kunder. Riktigt positivt också med det stora engagemanget som finns bland våra kunder att gemensamt med oss på Compose IT fortsätta utveckla relationen in i framtiden. Vi har även detta år fått ett kvitto på att vi verkligen agerar efter våra värdeord i organisationen (Engagemang, Kompetens och Glädje) samt att vi nästan uteslutande lever upp till det högt satta övergripande målet med våra kundsamarbeten.

Jonny Sigemo, VD Compose IT Nordic AB

För ytterligare information, kontakta

Jonny Sigemo, VD Compose IT, Tel: +46 8 793 66 40, E-post: jonny.sigemo@compose.se

Om Compose

Compose IT har funnits på marknaden i mer än 25 år och vi tillhandahåller kundanpassade lösningar och tjänster inom Service Assurance, IT Service Management och Application Performance Management. Våra kunder finns i såväl offentlig som privat sektor och i de flesta branscher runt om i Norden. Vi har kontor i Stockholm, Gävle och Östersund.

Läs mer om Compose IT här