Dynamisk visualisering av topologiska miljöer

2020-03-09

Tjänster och applikationer distribueras allt oftare i miljöer som drar nytta av distribuerad och ofta virtualiserad infrastruktur.

I dagens dynamiska miljöer krävs det dynamiska och agila programvaror.

Agile Service Manager (ASM) ingår som en del i Netcool Operations Insight (NOI) och har till uppgift att tillgodose just detta behov.

Med hjälp av ASM kan man visualisera sina dynamiska miljöer och samtidigt tillvarata all den styrka som finns i Netcool svitens olika delar. ASM kan visualisera all typ av topologisk information så länge underliggande data med tillhörande relationer finns strukturerat.

Läs mer om Agile Service Manager https://compose.se/uppdrag/agile-service-manager/ eller kontakta oss direkt så berättar vi mer https://compose.se/kontakt/