Dynamic Event Management v.4.0 är här!

2019-10-01

Version 4.0 av Dynamic Event Management finns nu tillgänglig för alla våra kunder som har ett gällande supportavtal.

Nyheter i version 4.0

 

SQL filter match:

Det är nu möjligt att göra en Event matchning på valfritt SQL filter mot Object servern. Filtret konfigureras under Event Matching och väger tyngst i ”Rule Override” logiken.

Reclassification:

Reclassification innebär att man enligt angivet tidsintervall eller definierat XinY värde har möjlighet att klassificera om Eventet enligt en ny definierad regel om Eventet inte har blivit ”Ackat”.

Rule Groups:

Skapa egna regelgrupper och placera regler i grupperna. Grupperna är nåbara via Classified- och Unclassified Rules. En regel kan ingå i flera grupper om så önskas.

Group Correlation:

Group Correlation är nu en integrerad del av Dynamic Event Management. Clear funktion är utvecklad om villkoret för grupperingsregeln inte längre gäller.

Ny navigering:

Samtliga sidor i Dynamic Event Management är nu åtkomliga via en navigeringsmeny på vänstersidan.

Statistik:

Last Seen, Total Tally och Changed by är nu åtkomlig I vyerna Classified- och Unclassified Rules samt under respektive regel om detta väljs under Preferences.

Knowledgebase Connect:

Koppling mot Compose Collection modulen Knowledgebase är möjlig direkt från regelklassificeringen. Detta gör det möjligt att direkt kunna knyta en klassificerad regel mot en definierad Knowledgebase artikel.

Ajax:

Samtliga uppdateringsfunktioner är omskrivna till Ajax anrop, vilket innebär att omladdning av sidan inte behöver göras.

Preferences:

Sidan har fått sig en ansiktslyftning samt möjlighet att slå av och på alla nya funktioner. Möjlighet finns även att välja ”Meny” eller ”Textfält” under Ticket Management.

Administrationsgränssnitt:

Administrationsgränssnitt finns nu till 6 av 7 menyer under Ticket Management.

Buggfixar:

Upptäckta buggar i version 3 är åtgärdade samt vissa förändringar i GUI:t är genomförda för att göra funktioner tydligare.

Kontakta oss för pris på att genomföra en uppgraderingen till Dynamic Event Management v.4.0

Läs mer om Compose Collection och de ingående modulerna här.