Dynamic Event Management v.4.0 är här!

2019-10-01

Version 4.0 av Dynamic Event Management finns nu tillgänglig för alla våra kunder som har ett gällande supportavtal.

Nyheter i version 4.0

 

SQL filter match:

Det är nu möjligt att göra en Event matchning på valfritt SQL filter mot Object servern. Filtret konfigureras under Event Matching och väger tyngst i ”Rule Override” logiken.

Reclassification:

Reclassification innebär att man enligt angivet tidsintervall eller definierat XinY värde har möjlighet att klassificera om Eventet enligt en ny definierad regel om Eventet inte har blivit ”Ackat”.

Rule Groups:

Skapa egna regelgrupper och placera regler i grupperna. Grupperna är nåbara via Classified- och Unclassified Rules. En regel kan ingå i flera grupper om så önskas.

Group Correlation:

Group Correlation är nu en integrerad del av Dynamic Event Management. Clear funktion är utvecklad om villkoret för grupperingsregeln inte längre gäller.

Ny navigering:

Samtliga sidor i Dynamic Event Management är nu åtkomliga via en navigeringsmeny på vänstersidan.

Statistik:

Last Seen, Total Tally och Changed by är nu åtkomlig I vyerna Classified- och Unclassified Rules samt under respektive regel om detta väljs under Preferences.

Knowledgebase Connect:

Koppling mot Compose Collection modulen Knowledgebase är möjlig direkt från regelklassificeringen. Detta gör det möjligt att direkt kunna knyta en klassificerad regel mot en definierad Knowledgebase artikel.

Ajax:

Samtliga uppdateringsfunktioner är omskrivna till Ajax anrop, vilket innebär att omladdning av sidan inte behöver göras.

Preferences:

Sidan har fått sig en ansiktslyftning samt möjlighet att slå av och på alla nya funktioner. Möjlighet finns även att välja ”Meny” eller ”Textfält” under Ticket Management.

Administrationsgränssnitt:

Administrationsgränssnitt finns nu till 6 av 7 menyer under Ticket Management.

Buggfixar:

Upptäckta buggar i version 3 är åtgärdade samt vissa förändringar i GUI:t är genomförda för att göra funktioner tydligare.

Kontakta oss för pris på att genomföra en uppgraderingen till Dynamic Event Management v.4.0

Läs mer om Compose Collection och de ingående modulerna här.

Våra verktyg

Kontakta oss