Telemetri är efterträdaren till SNMP

Telemetri är framtidens insamlingsteknik och används redan inom många olika typer av övervakning, framför allt av IoT enheter. När det gäller nätverksövervakning så är Telemetri fortfarande en ny teknik och frågan är om det verkligen kan ersätta en så pass utbredd standard som SNMP?

Telemetri har många möjligheter, men än har den långt ifrån så brett stöd som SNMP. Tekniken är ny och tillverkarna har endast utvecklat stöd för Telemetri på ett urval av nätverksutrustningar där framförallt gamla enheter är exkluderade. Därför kommer det till en början främst att användas som ett komplement till SNMP för att samla in information som innehåller många mätningar eller kräver en hög insamlingsfrekvens. Att byta ut alla gamla enheter för att ersätta all SNMP övervakning med Telemetri skulle vara både kostsamt och onödigt. SNMP räcker mer än väl till för att övervaka traditionella mätningar såsom nätverkstrafik.

Läs mer här: Telemetri