Teracom har valt Compose IT:s lösning COP.

Teracom har valt Compose IT:s lösning COP för övervakning av det nationella radio- och TV-nätet. I och med detta standardiserar nu Teracom fullt ut på Compose IT:s övervakningslösning för såväl mobilnät som kommunikationsradionät samt TV och radio.

Valet av plattform baseras på behovet av att ha ett stabilt och flexibelt verktyg som kan uppfylla de behov som Teracoms nuvarande och framtida teknologiska utrustning kräver, samt möjligheten att automatisera och förenkla arbetet för operatörerna.

En viktig del i beslutet var Teracoms förtroende för Compose IT som leverantör av kundanpassade systemlösningar. Teracom lägger stor vikt vid att ha en lokalt närvarande och pålitlig leverantör och valde därmed att förlänga nuvarande avtal till år 2028.

”För oss på Compose IT är Teracoms beslut ett tydligt bevis på att vi verkar för att vara en värdefull partner för våra kunder. Samtidigt är det också glädjande att få bekräftat att våra val av tekniska lösningar är rätt både i dag och för framtida bruk”

VD Jonny Sigemo