Virtual Operator – Den moderna vägen till effektiv IT-Operation (EN)

I den snabbt föränderliga världen av teknik och nätverk, är det avgörande att ha effektiva metoder för att övervaka och hantera larm och incidenter. Virtual Operator är vår senaste modul i Compose Collection och ett kraftfullt verktyg som hjälper dina Operatörer med snabba beslut, automatiska åtgärder och repetitiva arbetsuppgifter.

Ökad effektivitet med Virtual Operator

Virtual Operator övervakar larmlistan för att upptäcka och reagera på fördefinierade mönster och beteenden. Detta är möjligt genom användning av olika sensorer och smarta algoritmer som är anpassade efter dina behov. Allt byggs sedan upp i ett grafiskt gränssnitt och i olika Scenarios. Virtual Operator kan sedan automatisera olika typer av åtgärder och logiska beslut, vilket sparar tid och resurser.

scenario2