Fortsatt positiv utveckling för Compose IT i relationerna till sina kunder

Compose IT har nu genomfört årets kundundersökning och den visar att Compose IT har framgångsrikt bevarat och stärkt sina relationer, vilket reflekteras i både starkt utvecklat kundförtroende och en tydlig bild från kunderna om ett vidare utvecklat samarbete med Compose IT de kommande åren.

Great Consulting genomför årligen en kundundersökning hos Compose IT:s befintliga kunder i Norden. Bedömningen fokuserar på Compose IT:s förmåga att skapa operativa, taktiska och strategiska värden samt den totala kundnöjdheten. Resultaten, baserade på djupintervjuer, visar b.la på:

  •  Compose IT har under året ytterligare stärkt relationerna med sina kunder
  •  Fortsatt hög operationell leveransprecision
  •  Positiv respons från kunderna kopplade till Compose ITs kundcentrerade strategival
  •  Höga förväntningar från kunderna att Compose IT skall kunna möta kundernas framtida utmaningar

Den starka positionen för Compose IT, som denna undersökning visar på, är resultatet av Compose IT:s förmåga att lyssna på kundernas behov och kontinuerligt utveckla sina tjänster.

” Vi på Compose IT rustar aktivt för att möta kommande utmaningar, vilket stärker vår position som pålitlig partner. Våra strategier för kompetensutveckling och teknisk innovation visar via denna undersökning på proaktivitet och en dedikation att överträffa kundernas förväntningar. Vi är redo att navigera det snabbrörliga teknologiska landskapet och fortsätta stärka våra kundrelationer.”

Jonny Sigemo VD Compose IT

För ytterligare information, kontakta

Jonny Sigemo, Vd Compose IT, Tel: +46 8-7936640, E-post: jonny.sigemo@compose.se

Om Compose

Compose IT har funnits på marknaden i mer än 25 år och vi tillhandahåller kundanpassade lösningar och tjänster inom Service Assurance, IT Service Management och Application Performance Management. Våra kunder finns i såväl offentlig som privat sektor och i de flesta branscher runt om i Norden. Vi har kontor i Stockholm, Gävle, Östersund och Örebro.