Starkare relationer än någonsin mellan Compose IT och kunderna

Starkare relationer än någonsin mellan Compose IT och kunderna

På Compose IT är feedback från våra kunder den viktigaste prioriteringen. Vi använder dessa svar ständigt för att göra förbättringar i våra produkter, tjänster och processer. Compose IT tror på att förbli relevant och hjälpa kunder att uppnå sina långsiktiga mål, därför strävar vi kontinuerligt efter att upprätthålla solida produkter och tjänster för våra kunder.

Det oberoende konsultbolaget Great Consulting genomför varje år denna kundundersökning på de existerande kunder som Compose IT har i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Svaren i undersökningen bedöms utifrån Compose IT:s förmåga att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina existerande kunder samt den totala kundnöjdheten. Undersökningen utgår ifrån kundupplevda värden och kvalitet och genomförs via djupintervjuer i 3 olika steg. Undersökningen visar bland annat på att:

  • Compose IT har ett riktigt högt förtroende bland sina kunder, detta gäller både det operationella och strategiska elementet
  • Kunderna värdesätter den existerande relationen med Compose IT där det ständiga förbättringsarbetet står i fokus
  • Fortsatt stort intresse för ett utökat samarbete de kommande åren med Compose IT från kundernas sida
  • Samtliga existerande kunder idag rekommenderar ett samarbete med Compose IT till andra organisationer

 

”Vi på Compose IT lägger varje år stor vikt vid denna undersökning då den utgår ifrån vår förmåga att uppnå de kärnvärden som vi har i organisationen när det handlar om relationerna till våra existerande kunder. Undersökningen detta år visar framför allt att vi på Compose IT inte bara uppfyller utan överträffar våra kunders förväntningar på denna relation både utifrån de operationella samt de strategiska delarna.  Detta underlag ligger därför helt i linje med vår strävan att vara en värdefull partner för våra kunder och bidra till deras affärsframgång”.

             Jonny Sigemo VD Compose IT                                             

För ytterligare information, kontakta

Jonny Sigemo, VD Compose IT, Tel: +46 8-7936640, E-post: jonny.sigemo@compose.se

Om Compose IT

Compose IT har funnits på marknaden i mer än 25 år och vi tillhandahåller kundanpassade lösningar och tjänster inom Service Assurance, IT Service Management och Application Performance Management. Våra kunder finns i såväl offentlig som privat sektor och i de flesta branscher runt om i Norden. Vi har kontor i Stockholm, Gävle, Östersund och Örebro.