Elastic ON Amsterdam November 2022

Elastic ON Amsterdam November 2022

Trots snösmocka och inställda flighter tog vi oss från Östersund till Amsterdam för ElasticON. Det var det värt! 

Den återkommande partnerträffen bjöd på insiktsfulla kundcase som spännande nya tekniska lösningar och samarbeten.  

Börshuset var fyllt med deltagare från hela Europa som representerade alla typer av branscher. Det är rätt tydligt vilken bredd Elastic har och extra tydligt blev det när Jim Stolze äntrade scenen. Han bjöd på många skratt med en quiz som berörde allt från Kahoot till Metaverse, naturligtvis möjliggjort genom Elastic.  

Illuminate the possibilities, var temat för träffen och fokus på Enterprise Search, Observability och Security. Vi tog med oss inspiration och nya tips i vårt fortsatta arbete att leverera Elastic i våra lösningar. 

Deltagare var partners från Europa samt inbjudna sponsors som Google, Kyndryl mfl 

Det finns väldigt mycket information att dela med sig av efter en sådan här tillställning.
Nedan kommer en summering av det som vi lärde oss.  Kontakta oss om du vill veta mera.

Use-cases 

Eliran Moyal från Humanz visade hur de tagit fram en app för influensers att maximera sociala medier-kampanjer med hjälp av Elastic Enterprise Search.  

Sven Hilke från BMW visade hur man automatiserat  presentandamätning på alla applikationer som anropas när en kund lämnar in bilen för service. Detta berör många roller som dealer, verkstad, design etc etc. Detta har varit möjligt med Elastic förutom presentationen i Canvas som nu byts ut mot Angular. 

Elinor Woods och Simon Thornton från Mets Office (väder)  Samlar in alla loggar från mätande sateliter och andra väder-prober för prognos och presentation. Extrema datamängder som skall samlas in och analyseras. Arbetat på ett nytt sätt som gett utvecklingsansvar till varje enhet och inte till IT-avdelningen att presentera färdig lösning utan vara stöttande och dela erfarenheter och tips mellan avdelningarna. Detta har varit möjligt i ett verktyg som Elastic. 

Adam Button, Sitecore.  Det finns inte experter eller analytiker att anställa därför måste dom vara sina egna specialister och klara av att leverea komplexa queries som krävs för sitt Security center. Man har byggt sitt SOC operation på Elastic med en högt automtiserad process. Nästa steg är att gå till cloud samt att byta ut Beat mot Fleet.  

 

Technical track 

Vector search med Steve Dodson
Hur man med AI analyser av tex bilder kan skapa en vector för varje bild och sedan föbättra sökresultaten genom att göra vector sökningar på bilder istället för på keyword sökningar på beskrivningen på bilden. Specific use case som demades var en klädshop.   

Elasticsecurity med Marvin Ngoma
Vad som hänt den senaste tiden med Elastic Security och demo om hur man kan analysera loggar, metrics och säkerhetshändelser för att sedan kunna agera ute i miljön med hjälp av Endpoint.  

Elastics sammarbete med google cloud, Oren Loulay, Pedro Esteves och Delphin Barankanira från google.
Google presenterade sitt samarbete med Elastic och hur de har hjälps åt för att kunna få ut det mesta av Elasticsearch i google cloud. Hur kör man Elastic på google cloud och hur integrerar man Elastic och google cloud för att kunna förflytta data mellan Elasticsearch och google cloud.  

Elasticsearch stateless och framtid i cloud, David Brimley and Henning Andersen
Elastic jobbar för att i framtiden tillhanda hålla en stateless arkitektur i cloud där man bara ska betala för det man använder och Elastic själva ska stå för tillhandahållandet av tjänsten. Du som användare ska inte behöva jobba med något annat än din data, underhåll av Elastic plattformen sköts av Elastic.  

Elasticsearch full-stack profiling med Israel Ogbole
APM fast ett steg längre, analysera preformance av din applikation från server hela vägen ned till specifika rader och dra slutsatser för hur man kan spara tex CPU kraft. Dessa slutsatser används sedan för att beräkna hur mycket det minskade CPU utnyttjandet ger i besparad kostnad och minskat klimatavtryck. Detta är endast i beta just nu.