Mental Health Run

Lördag den 1/10 går årets Mental Health Run av stapeln.

Från Compose IT kommer 30 personer vara med.

Gör som VI anmäl dig och ditt företag!

” Mental Health Run är ett välgörenhetsevenemang med syfte att synliggöra hur viktigt fysisk aktivitet är för den psykiska hälsan. Allt överskott från loppet går oavkortat till den psykiatriska forskningen och genom att medverka bidrar du därmed till att forskningen får mer pengar.  

Psykisk ohälsa kan drabba oss alla, majoriteten av alla människor berörs själva eller som närstående.

Vi vet också att människor med psykisk ohälsa får sämre vård, diskrimineras och, i onödan, dör betydligt tidigare än andra människor. Det går att ändra på!

Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och vi vill verka för rörelse, gemenskap och glädje.”