Cherwell, ITSM

Under årens lopp har vi flera gånger fått frågan om vi inte även kan tillhandahålla ärendehanteringssystem. Arbetet startade för några år sedan med att en tidigare medarbetare fick till uppdrag att undersöka marknaden för att hitta ett ärendehanteringssystem, Cherwell, för en kunds räkning. Systemet skulle uppfylla följande kriterier:
• Kraftfullt verktyg som klarar av att hantera stora volymer
• Hög anpassningsförmåga och flexibilitet
• Enkel integration mot kringliggande system och datakällor
• Låg tröskel för att kunden själv ska kunna hantera och anpassa systemet
• Kunna köpas som en molntjänst men även kunna köras lokalt
• Enkel licensmodell och vettig prisnivå

Efter en noggrann utvärdering av marknaden föll valet på Cherwell. Det blev också starten på ett samarbete för oss med Synerity som är specialiserade på ärendehantering och Cherwell. I detta samarbete står Compose IT för detaljkunskapen kring IT Operations och Synerity svarar för process- och verktygsstöd utanför IT-området samt håller ihop partnerskapet med programvarutillverkaren samt tillhandahåller support för programvaran.