Vad är Turbonomic och vad gör det?

Turbonomic ger dig kontroll över resursfördelningen i alla lager i dina applikationer och produktionssystem genom att analysera prestanda och flytta dina resurser dit de behövs. Det resulterar i både ökad prestanda och minskade kostnader.

Till skillnad från rekommendationer i specifika system eller plattformar som tex Azure analyserar Turbonomic prestanda över hela systemstacken och rekommenderar förbättringar som ger dig en balanserad och optimal fördelning av resurser som minne, CPU och I/O på både hårdvarunivå, VM, containrar och infrastruktur. Turbonomic tar hänsyn till både kundorganisationens policy och de restriktioner som finns i olika miljöer för att ge relevanta rekommendationer.

Vår erfarenhet

Vi på Compose IT är imponerade av hur enkelt Turbonomic kopplas till olika system som tex Azure, VMware, Kubernetes och OpenShift. Turbonomic hittar automatiskt relationer mellan en applikation och dess underliggande nivåer så att man lätt kan fokusera på de resurser som används för det specifika systemet.
När vi körde Turbonimic i vår egen miljö fick vi snabbt en överblick över våra interna system och fick relevanta rekommendationer för resursändringar för varje system. De som handhar driften av våra system var även de imponerade av den insikt som systemet gav.

Relevans

Turbonomic löser problemet med överallokering av resurser, dålig prestanda, och höga driftkostnader på ett sätt som är relevant för många företag och organisationer. Lösningen integrerar väl med andra driftsystem men ger en helt unik insikt och god potential för enhetligare underlag för gemensamma beslut om resursallokering inom hela organisationen.

Plattform

Turbonomic samlar information via agenter som installeras i miljöer som Azure, VMware, Kubernetes och OpenShift. Installationen är enkel både on-prem och i cloudmiljö, endera direkt på fysiska servrar, virtuella servrar eller i containermiljö. Fördefinierade agenter finns för en lång rad system och installeras snabbt och enkelt. Exempelvis tog vår första installation av Turbonomic on-prem ihop med en agent i Azure mindre än en timme att få upp.

Slutsats

Vi ser Turbonomic som en mycket intressant lösning för Application Resource Management som enkelt hjälper till att identifiera flaskhalsar och hitta besparingspotentialer. Under rätt förutsättningar blir återbetalningstiden för systemet mycket kort samtidigt som man får lättare att öka prestanda och tillgänglighet för en applikation. Turbonomic är ett verktyg som såväl företagsledning, ekonomer och drifttekniker har nytta av.