Introduktion till Dynamic Event Management, DEM

I dagens komplicerade IT miljö, där det ständigt kommer in nya typer av källor som kan skicka in larm till din Fault Management lösning, behövs det ett sätt för att effektivt jobba med alla dessa larm.
Dynamic Event Manangemet, en del av COP, är vår lösning för att hjälpa dig med att få ordning och jobba smartare.
Se nedanstående video för en kort intriduktion om hur den funkar.

Kontakta oss för mera info.